LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206101 Mindaugas Antanas Gradeckas 1929 Alytaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1955-12-20 grįžo
206102 Jonas Mončys 1926 Kretingos tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-12-27 grįžo
206103 Petras Montvilas 1888 Šilalės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206104 Liucija Urbienė 1912 Pasvalio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-05-28 grįžo
206105 Jurgis Grigalaitis 1883 Šilutės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-06-08 grįžo
206106 Ieva Motiekaitienė 1902 Pasvalio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-06-25 negrįžo
206107 Albina Urmanavičiūtė 1928 Lazdijų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-06-26 grįžo
206108 Domicėlė Grigolaitienė 1926 Jurbarko tremtis 1945 Tadžikija grįžo
206109 Teresė Murauskienė 1920 Kretingos tremtis 1948 Tomsko sr. grįžo
206110 Antanas Užusienis 1890 Kupiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-10 grįžo
206111 Albinas Grinevičius 1932 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-04-20 grįžo
206112 Rozalija Nagreckienė 1886 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-22 grįžo
206113 Pranciška Vaičaitienė 1896 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1958-06-28 negrįžo
206114 Adelė Nalivaikienė 1906 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1955-06-06 grįžo
206115 Zosė Vaičienė 1907 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-07-26 grįžo
206116 Elena Narbutienė 1911 Rokiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-04 grįžo
206117 Aldona Vaičiūnaitė 1929 Trakų tremtis 1941 Altajaus kr. 1961 negrįžo
206118 Aldona Narkutė 1946 Kretingos tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206119 Teresė Gruzdienė 1898 Alytaus tremtis 1945 Permės sr. 1958-11-21
206120 Bronė Narušytė 1937 Jurbarko tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-08 grįžo
206121 Michalina Vainauskaitė 1905 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-12-30 grįžo
206122 Antanas Gudas 1951 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-25 grįžo
206123 Nikolajus Naumikas 1905 Vilniaus tremtis 1951 Irkutsko sr.
206124 Zita Navickaitė 1942 Radviliškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-30 grįžo
206125 Petras Gudynas 1932 Marijampolės tremtis 1945 Permės sr. 1958-05-12 grįžo
206126 Vaclovas Navickas 1910 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-22 grįžo
206127 Elena Vaitkevičienė 1910 Raseinių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 grįžo
206128 Vaclovas Gulbinas 1917 Šilutės tremtis 1949 Irkutsko sr.
206129 Veronika Gurkšnienė 1898 Širvintų tremtis 1945 Permės sr. 1958-03-11
206130 Zita Vaivadaitė 1941 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-03-31 grįžo
206131 Kastulė Gustaitytė 1919 Prienų tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-12-06 grįžo
206132 Elena Gužienė 1907 Šakių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-26 grįžo
206133 Rūta Valančiūtė 1944 Klaipėdos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-03-20 grįžo
206134 Liuda Ignašiūnienė 1916 Biržų tremtis 1941 Tomsko sr. grįžo
206135 Mykolas Norvainis 1905 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-21 grįžo
206136 Povilas Novakauskas 1885 Jonavos tremtis 1945 Komija mirė tremtyje
206137 Petras Nykštelis 1906 Radviliškio tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-02-03 grįžo
206138 Eleonora Valinskienė 1918 Marijampolės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-26 grįžo
206139 Leonas Ivanavičius 1948 Kelmės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1955-12-22
206140 Natalija Orentienė 1909 Šakių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206141 Ona Valtienė 1885 Šakių tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
206142 Natalija Ivaškienė 1885 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206143 Emilijus Fricas Osvaldas 1905 Klaipėdos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-08-04
206144 Vaclava Jablonskytė 1935 Skuodo tremtis 1948 Buriatija 1957-09-07 grįžo
206145 Steponas Pabedinskas 1935 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1957-11-19 grįžo
206146 Stanislava Varekojytė 1932 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-04-22 grįžo
206147 Petras Jadviršis 1941 Kupiškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-26 grįžo
206148 Leokadija Padagienė 1904 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-06 grįžo
206149 Ona Jakaitytė 1941 Šakių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-06 grįžo
206150 Stefanija Vaserienė 1901 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-11-15 grįžo