LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205851 Albinas Kaulius 1941 Šilalės tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-10 grįžo
205852 Irena Rasiulytė 1934 Radviliškio tremtis 1947 Tomsko sr. mirė tremtyje
205853 Bronius Baltrėnas 1895 Panevėžio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 grįžo
205854 Stasys Kaveckas 1880 Šiaulių tremtis 1945 Komija mirė tremtyje
205855 Emilija Kazakienė 1871 Širvintų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-05
205856 Serapinas Raupelis 1903 Molėtų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-09 grįžo
205857 Mindaugas Baltuškonis 1932 Alytaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-10 grįžo
205858 Bronė Kazlauskaitė 1945 Joniškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
205859 Nijolė Marija Reinikevičiūtė 1943 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-05-27 grįžo
205860 Vladas Banevičius 1897 Pakruojo tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-03-20
205861 Kazimiera Rėkuvienė 1916 Lazdijų tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1956-07-02 negrįžo
205862 Anelė Kazlauskienė 1895 Alytaus tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-11-19 grįžo
205863 Motiejus Reneckis 1870 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205864 Edvardas Keblys 1942 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-18
205865 Adelė Baranauskienė 1924 Alytaus tremtis 1947 Tiumenės sr. 1959-04-22
205866 Povilas Barauskas 1866 Prienų tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
205867 Feliksas Kenstavičius 1937 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-20
205868 Vaclovas Rimavičius 1902 Ignalinos tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-19 grįžo
205869 Jadvyga Bareikienė 1884 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-07 grįžo
205870 Leonardas Algirdas Kerilevičius 1931 Marijampolės tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-10 grįžo
205871 Joana Rimkienė 1910 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-06-28
205872 Agota Keserauskienė 1895 Tauragės tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205873 Aldona Rimkutė 1932 Šiaulių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-06-29 grįžo
205874 Elena Kielienė 1928 Rokiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-04 grįžo
205875 Marija Rozmislovič 1930 Vilniaus tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-11-10 grįžo
205876 Elena Kiršanskaitė 1926 Joniškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-03-09 grįžo
205877 Bronė Rudauskienė 1915 Joniškio tremtis 1951 Irkutsko sr. 1960-02-23 grįžo
205878 Chaja Rudomina 1882 Vilniaus tremtis 1941 Altajaus kr.
205879 Izabelė Baublytė 1925 Trakų tremtis 1941 Altajaus kr. 1957 grįžo
205880 Antanina Kiškytė 1929 Panevėžio tremtis 1948 Buriatija 1957-10-29 grįžo
205881 Domicelė Kizelienė 1912 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-09 grįžo
205882 Stefanija Rūkienė 1906 Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr. 1956 grįžo
205883 Icikas Chaimas Bekeris 1927 Biržų tremtis 1941 Tomsko sr. 1956-02-29
205884 Edmundas Klegeris 1899 Šiaulių tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
205885 Vanda Kliaugaitė 1929 Rokiškio tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-07 grįžo
205886 Kazimiera Benešienė 1889 Raseinių tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-09-23 grįžo
205887 Angelė Klimašauskaitė 1937 Varėnos tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-01-28 grįžo
205888 Antanina Bereišytė 1896 Jonavos tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-04-21 grįžo
205889 Meta Klingbeil 1905 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-05-10
205890 Agota Klovienė 1906 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
205891 Feliksas Knieža 1927 Kretingos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1959-07-11 grįžo
205892 Ina Justina Beržanskytė 1919 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1960-02-16 grįžo
205893 Stasė Sabalionytė 1949 Varėnos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 grįžo
205894 Marija Komarienė 1899 tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-24
205895 Felicija Sabulienė 1899 Šiaulių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-03-27 grįžo
205896 Elzė Kondrotienė 1913 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-20
205897 Ona Sadauskienė 1892 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
205898 Ivanas Konusovas 1925 Širvintų tremtis 1951 Irkutsko sr.
205899 Vytautas Saja 1919 Pasvalio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-09-21 grįžo
205900 Ona Korsakienė 1884 Šiaulių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-07-05 grįžo