LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205951 Fridrichas Labrencas 1892 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-25
205952 Jonas Butkus 1936 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1960-02-22 grįžo
205953 Algis Šimkus 1938 Tauragės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
205954 Zenonas Laucevičius 1876 Marijampolės tremtis 1941 Altajaus kr. 1949-04-01
205955 Adolfas Čeida 1946 Panevėžio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-13 grįžo
205956 Petras Laurinaitis 1924 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1962-12-17 grįžo
205957 Zuzana Šipavičienė 1886 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-12-06 grįžo
205958 Ona Čeponienė 1916 Ignalinos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-29 grįžo
205959 Vladas Lechavičius 1937 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-28 negrįžo
205960 Natalija Leišienė 1910 Kupiškio tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-09-03 grįžo
205961 Aldona Čerkasaitė 1934 Akmenės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-28 grįžo
205962 Juozas Lekstutis 1929 Kretingos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-08 grįžo
205963 Anelė Skaisgirytė 1929 Šakių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-12 grįžo
205964 Genė Černiauskaitė 1943 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-16 grįžo
205965 Tarvydas Lengvenis 1938 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
205966 Marija Škėmienė 1911 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-03-19 grįžo
205967 Edvardas Česnulevičius 1926 Varėnos tremtis 1947 Tiumenės sr. 1957-08-22 grįžo
205968 Aloyzas Levickas 1941 Šiaulių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-05-23 grįžo
205969 Angelė Skripkuvienė 1919 Joniškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
205970 Barbora Liatukienė 1892 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-06-20 grįžo
205971 Petras Skunskis 1892 Pasvalio tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-15 grįžo
205972 Bronislova Liberienė 1919 Panevėžio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-12-26 grįžo
205973 Daugiras Šlamas 1939 Rokiškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
205974 Jadvyga Slavinskaitė 1939 Alytaus tremtis 1945 Permės sr. 1956-10-15 grįžo
205975 Zenonas Čijunskas 1900 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 grįžo
205976 Liudvikas Linartas 1890 Vilkaviškio tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-07-24
205977 Žibutė Šlekytė 1940 Marijampolės tremtis 1941 Altajaus kr. 1958 grįžo
205978 Jonas Čipkus 1904 Molėtų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-05-14 grįžo
205979 Ona Šlickienė 1892 Tauragės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-23 grįžo
205980 Tadas Lipšas 1907 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-30 grįžo
205981 Julijonas Slivka 1890 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-06-29 grįžo
205982 Elena Čiuvinskienė 1917 Vilniaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-02 grįžo
205983 Ona Listopadskienė 1896 Marijampolės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-11
205984 Cėrė Cukuraitė 1931 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-02-19 negrįžo
205985 Algirdas Šmigelskis 1931 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-16 grįžo
205986 Motiejus Liutkevičius 1894 Marijampolės tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205987 Marija Šniokienė 1923 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-02 grįžo
205988 Romas Sokas 1924 Kupiškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1960-03-08 grįžo
205989 Agota Dambrauskaitė 1936 Pasvalio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-09-05 grįžo
205990 Filomena Šopytė 1909 Pakruojo tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-25 grįžo
205991 Agota Damulevičienė 1901 Varėnos tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1957-04-11 grįžo
205992 Aleksandra Lukonienė 1907 Jurbarko tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-31 grįžo
205993 Elena Sprindytė 1935 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-05 grįžo
205994 Algis Danušaitis 1941 Pasvalio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03
205995 Kajetonas Lukša 1883 Molėtų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-03-29
205996 Juzia Daraškaitė 1933 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-05-21 grįžo
205997 Juzefa Darkšaitė 1921 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-25 grįžo
205998 Genovaitė Lygnugarienė 1926 Klaipėdos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-08-28 grįžo
205999 Antanas Daugėla 1872 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-04-12 grįžo
206000 Stefanija Daugirdienė 1902 Raseinių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-25 grįžo