LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205801 Vincas Pranckus 1888 Raseinių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205802 Liucija Žiaukrienė 1907 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-26 grįžo
205803 Karolina Antanėlienė 1896 Anykščių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-11-28 grįžo
205804 Judelis Kacas 1878 Kauno tremtis 1941 Tomsko sr. mirė tremtyje
205805 Teofilija Prasauskienė 1909 Šakių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-01-20 grįžo
205806 Marijona Apacionkienė 1896 Anykščių tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-02-26 grįžo
205807 Sofija Zigmantienė 1865 Akmenės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205808 Zofija Kairienė 1890 Panevėžio tremtis 1948 Buriatija mirė tremtyje
205809 Chaja Prudinskienė 1900 Panevėžio tremtis 1941
205810 Veronika Žilinskaitė 1945 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-04-04 grįžo
205811 Birutė Kairytė 1938 Kelmės tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
205812 Algirdas Žilionis 1930 Prienų tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1957-06-24 grįžo
205813 Kazys Arnastauskas 1904 Marijampolės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-05-19 grįžo
205814 Nastė Kalauskaitė 1930 Prienų tremtis 1946 Sverdlovsko sr. grįžo
205815 Elena Zimkutė 1913 Šiaulių tremtis 1947 Tomsko sr. 1957-08-09 grįžo
205816 Danutė Ašmenskaitė 1931 Šakių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-05-28 grįžo
205817 Erta Pukytė 1929 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205818 Sofija Zinkutė 1926 Jurbarko tremtis 1948 Tomsko sr. 1957-08-17 grįžo
205819 Adolfas Astrauskas 1909 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
205820 Jonas Kalvaitis 1906 Šakių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-27 grįžo
205821 Janina Audzevičiūtė 1917 Vilniaus tremtis 1941
205822 Stefanija Puplauskaitė 1936 Šilutės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-26 grįžo
205823 Anelė Žižiūnaitė 1942 Panevėžio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-06 grįžo
205824 Valerija Augustinaitytė 1942 Pakruojo tremtis 1948 Buriatija 1958-07-25 grįžo
205825 Karolina Aukštuolienė 1875 Rokiškio tremtis 1945 Komija
205826 Janina Kančauskaitė 1937 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-02-12 grįžo
205827 Vytautas Jonas Zubernius 1927 Kretingos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-07-04 grįžo
205828 Paulina Puzinienė 1910 Kupiškio tremtis 1950 Chabarovsko kr. 1958-07-11 grįžo
205829 Benediktas Karaliūnas 1872 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205830 Vladas Račinskas 1904 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-10-25 grįžo
205831 Viltė Žukauskaitė 1943 Akmenės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1960-02-20 grįžo
205832 Vytas Babušis 1940 Šakių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-10 grįžo
205833 Ona Karauskaitė 1944 Varėnos tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1955-02-07 grįžo
205834 Martynas Račkys 1926 Prienų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-09-06 grįžo
205835 Stefanija Karlaitė 1931 Kupiškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-10-24 grįžo
205836 Pranė Zuozienė 1911 Kupiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-04 grįžo
205837 Veronika Bagdonienė 1892 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-01 grįžo
205838 Veronika Karpavičienė 1900 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-06-16 grįžo
205839 Paulina Žutautienė 1904 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
205840 Danguolė Ieva Kartanaitė 1935 Ukmergės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-06-12 grįžo
205841 Vitoldas Raicevičius 1894 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr.
205842 Marijona Žvirblienė 1880 Pasvalio tremtis 1947 Tomsko sr. mirė tremtyje
205843 Emilija Rakauskaitė 1919 Širvintų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
205844 Antanas Žygus 1935 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
205845 Dolija Balaikaitė 1944 Marijampolės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-18 grįžo
205846 Vytautas Rakšnys 1943 Joniškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-03-06 grįžo
205847 Antanas Balčikonis 1897 Panevėžio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-05-24 grįžo
205848 Liudvina Balčiūnienė 1881 Šiaulių tremtis 1947 Tomsko sr. mirė tremtyje
205849 Veronika Katinienė 1900 Utenos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-26 grįžo
205850 Jadvyga Ramonienė 1907 Joniškio tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-05-21 grįžo