LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205901 Motiejus Sakalauskas 1874 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205902 Jonas Bingelis 1931 Varėnos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-11-05 grįžo
205903 Anelė Šakarvienė 1905 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-09 grįžo
205904 Jurgis Biskys 1881 Marijampolės tremtis 1947 Tiumenės sr. mirė tremtyje
205905 Francas Kozlovskis 1946 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr.
205906 Tadas Saldys 1872 Panevėžio tremtis 1948 Buriatija mirė tremtyje
205907 Juozas Kraujelis 1925 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 grįžo
205908 Jadvyga Šalnaitė 1939 Švenčionių tremtis 1945 Permės sr. 1959-07-01 grįžo
205909 Jevdokija Blinova 1913 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-16 grįžo
205910 Vincas Kriaučeliūnas 1903 Vilkaviškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-03 grįžo
205911 Vytautas Blužas 1930 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-26 grįžo
205912 Jonas Krikščiūnas 1898 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-25 grįžo
205913 Romanas Bogdanovičius 1925 Vilniaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
205914 Kazė Kripienė 1900 Raseinių tremtis Tiumenės sr.
205915 Geselis Šapira 1936 Vilniaus tremtis 1941
205916 Vincas Krištanavičius 1887 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-06-02 grįžo
205917 Irena Šarapnickaitė 1939 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1960-02-18
205918 Kazimiera Krivickienė 1900 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-28 grįžo
205919 Juozas Šarkys 1901 Telšių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1959-10-31 grįžo
205920 Antanas Braknys 1908 Anykščių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-01-17 grįžo
205921 Valentina Krulikauskaitė 1937 Šakių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-10-01 grįžo
205922 Petras Šatas 1942 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-25 negrįžo
205923 Juozas Brazas 1944 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
205924 Simonas Kubertavičius 1869 Marijampolės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. mirė tremtyje
205925 Aloyzas Brazys 1944 Prienų tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-04-18 grįžo
205926 Stefanija Danutė Kubiliūtė 1935 Biržų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-11-26 grįžo
205927 Stasė Savickaitė-Žvinienė 1904 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
205928 Alfredas Briedis 1925 Joniškio tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-04-18 negrįžo
205929 Stasė Savickienė 1908 Kretingos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-10-31 grįžo
205930 Marijona Kukauskaitė 1937 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-07 grįžo
205931 Berta Segalevičiūtė 1900 Vilniaus tremtis 1941
205932 Karolina Kulbienė 1900 Panevėžio tremtis 1948 Buriatija 1958-06-30 grįžo
205933 Sigita Kumpauskaitė 1938 Rokiškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
205934 Veronika Senkevičienė 1910 Utenos tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 grįžo
205935 Pranas Kazimieras Šeputis 1929 Vilniaus tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-06-28 grįžo
205936 Apolonija Kuodienė 1904 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-21 grįžo
205937 Juozas Šereiva 1890 Radviliškio tremtis 1945 Komija mirė tremtyje
205938 Danutė Bugytė 1929 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
205939 Izabelė Šeštakauskaitė 1933 Alytaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-02-02 grįžo
205940 Elena Bukauskienė 1894 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
205941 Adolfas Buliauskas 1911 Panevėžio tremtis 1948 Buriatija 1957-06-19 grįžo
205942 Edmundas Marjanas Kušnirekas 1926 Vilniaus tremtis 1941
205943 Virginija Šidagytė 1948 Pasvalio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-03-05 grįžo
205944 Galina Kuzmicka 1932 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr.
205945 Liudvikas Šidlauskas 1878 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205946 Jonas Burba 1901 Anykščių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-03
205947 Stanislovas Kvašys 1915 Šiaulių tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-01-16 grįžo
205948 Elena Kvekšaitė 1930 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-10-25 negrįžo
205949 Joana Šilenkienė 1913 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-09-04 grįžo
205950 Augustina Ramutė Butautytė 1941 Šiaulių tremtis 1948 Buriatija grįžo