LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206051 Petras Survila 1931 Šiaulių tremtis 1948 Buriatija 1957-05-28 grįžo
206052 Jeselė Fainienė 1923 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1958-06-14
206053 Jadvyga Švambarytė 1923 Šiaulių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-30 grįžo
206054 Mauša Frengelis 1932 Šakių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-01-13
206055 Jonas Mažrimas 1938 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
206056 Petras Švenčionas 1875 Panevėžio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206057 Ana Gaidamovič 1891 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
206058 Povilas Gailiušis 1900 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-07 grįžo
206059 Monika Tališauskienė 1883 Jurbarko tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-11-20 grįžo
206060 Vincas Merkelis 1899 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-06-18 grįžo
206061 Filomena Tamašauskienė 1910 Šiaulių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-08-10 grįžo
206062 Leonora Galinskaitė 1919 Tauragės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-04-14 grįžo
206063 Vincas Meškauskas 1882 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206064 Povilas Tamošauskas 1897 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-01-23 grįžo
206065 Anelė Gančauskaitė 1928 Panevėžio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-03-23
206066 Zofija Miceikienė 1898 Telšių tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206067 Emilija Tamulaitienė 1915 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. 1957 grįžo
206068 Leonardas Garjonis 1934 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
206069 Jurgis Micka 1901 Prienų tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-28 grįžo
206070 Kazimiera Garšvaitė 1891 Pasvalio tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206071 Marija Mickienė 1900 Prienų tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206072 Ksaverija Gasiūnienė 1898 Biržų tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-02-17 grįžo
206073 Algirdas Tarvainis 1945 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-03-04 grįžo
206074 Stanislava Gauduševičiūtė 1916 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-19
206075 Janina Mikaitė 1936 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-06-12 grįžo
206076 Adolfas Gečas 1928 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1958-03-20 grįžo
206077 Justinas Mikalauskas 1935 Prienų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-03 grįžo
206078 Emilija Telksnytė-Galiauskienė 1910 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1954-09-18 grįžo
206079 Veronika Mikalonytė 1912 Lazdijų tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-08-16 grįžo
206080 Stanislava Gedutytė 1928 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr.
206081 Janas Miklaševičius 1878 Varėnos tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
206082 Ona Gelažienė 1919 Joniškio tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-07-01 grįžo
206083 Zuzana Mikšaitė 1932 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-08-07 grįžo
206084 Jonas Tomkevičius 1873 Telšių tremtis 1945 Komija mirė tremtyje
206085 Morta Gerulytė 1879 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958 grįžo
206086 Teresė Gibavičienė 1861 Ukmergės tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
206087 Vytautas Trinskis 1946 Pasvalio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-29 grįžo
206088 Aldona Milončiūtė 1944 Marijampolės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-06-15 grįžo
206089 Matas Truska 1888 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-09-26 grįžo
206090 Janina Gimžauskaitė 1929 Ignalinos tremtis 1945 Permės sr.
206091 Bronislava Mironienė 1911 Rokiškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1958-07-04 negrįžo
206092 Nijolė Tumosaitė 1934 Akmenės tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
206093 Petrė Girdžienė 1916 Raseinių tremtis 1945 Permės sr. 1957-12-12 grįžo
206094 Veronika Misienė 1881 Šiaulių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-05 negrįžo
206095 Pranė Turčinienė 1890 Lazdijų tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206096 Antanas Misius 1906 Joniškio tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-24
206097 Vytautas Tutoraitis 1922 Marijampolės tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
206098 Marija Miškinytė 1926 Varėnos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo
206099 Jonas Goberis 1933 Lazdijų tremtis 1952 Tomsko sr. mirė tremtyje
206100 Stasys Mockus 1911 Šilutės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-12-07 grįžo