LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206001 Antosė Mačiokienė 1893 Marijampolės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-06-14
206002 Petronėlė Staniulienė 1911 Vilniaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1956
206003 Jonas Daukša 1927 Kėdainių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-03-18 grįžo
206004 Salomėja Mačiulienė 1907 Marijampolės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-24 grįžo
206005 Paulina Stankevičienė 1882 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-02-21
206006 Albertas Macius 1940 Kretingos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
206007 Antanas Degutis 1936 Šilalės tremtis 1948 Tomsko sr. grįžo
206008 Zenonas Maigys 1938 Molėtų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206009 Albinas Stanulis 1918 Lazdijų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1954-12-30 grįžo
206010 Ona Makauskaitė 1927 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-29 grįžo
206011 Ona Birutė Starkutė 1940 Rokiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-07 grįžo
206012 Petras Maksimovas 1890 Raseinių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-23 grįžo
206013 Ignas Stasiukynas 1875 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206014 Lina Didžiokaitė 1942 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-04-28 grįžo
206015 Pranė Malakienė 1886 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-03 grįžo
206016 Stefanija Dikmonaitė 1924 Utenos tremtis 1945 Permės sr. grįžo
206017 Agnietė Malinauskaitė 1948 tremtis Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206018 Birutė Statkevičiūtė 1934 Panevėžio tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-02-11 grįžo
206019 Stasys Dimgaila 1933 Kretingos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-06-25 grįžo
206020 Stanislavas Stefanovičius 1913 tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-10-09
206021 Danutė Salomėja Manikaitė 1930 Biržų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-07 grįžo
206022 Silvestras Stepanavičius 1922 Trakų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-24 grįžo
206023 Fridrichas Marchertas 1916 Šakių tremtis 1945 Tadžikija 1956-02-18 grįžo
206024 Marcelė Marcinkienė 1903 Raseinių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-06-03 grįžo
206025 Janina Marčiulionytė 1933 Prienų tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-05-09 grįžo
206026 Bronė Stonienė 1898 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-03-16 grįžo
206027 Milena Dovner-Zapolska 1896 Vilniaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1941-12-02
206028 Kazys Stonys 1937 Šilutės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-08-06 grįžo
206029 Janina Stralytė 1944 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206030 Henrikas Markvartas 1919 Vilniaus tremtis 1941
206031 Vincas Martinaitis 1894 Radviliškio tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-05-26 grįžo
206032 Juozas Striaupa 1942 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1958-06-25 grįžo
206033 Stefa Martinonienė 1877 Ukmergės tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremiant
206034 Juozas Strokas 1930 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-21 grįžo
206035 Janas Dudzičius 1895 Vilniaus tremtis 1951 Tomsko sr. mirė tremtyje
206036 Juozas Masaitis 1905 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-06 grįžo
206037 Joana Dumbliauskaitė 1948 Lazdijų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-11-05 grįžo
206038 Janina Masilevičiūtė 1937 Pasvalio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-02 grįžo
206039 Uršulė Teresė Stumbrytė 1935 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1954 grįžo
206040 Julė Mastavičienė 1909 Trakų tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-06-25 grįžo
206041 Ona Sudeikytė 1933 Šilutės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-08-06 grįžo
206042 Julijona Matevičienė 1884 Šilutės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-27 grįžo
206043 Regina Eleonorija Sukauskaitė 1933 Rokiškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1957-11-11 grįžo
206044 Sofija Eglinskaitė 1927 Marijampolės tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
206045 Jonas Matonis 1885 Trakų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-06-14 grįžo
206046 Pranas Šukys 1903 Panevėžio tremtis 1948 Buriatija 1957-08-27 grįžo
206047 Ona Eimanavičienė 1904 Varėnos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-01 grįžo
206048 Leonas Šulskys 1925 Panevėžio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-26 grįžo
206049 Aldona Eivaitė 1939 Kėdainių tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-25
206050 Ona Matulionienė 1902 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-05 grįžo