LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
351 Paulina Žutautienė 1897 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
352 Paulina Žutautienė 1904 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
353 Ona Žutautienė 1899 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
354 Olga Žutautienė 1916 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-29
355 Leonora Žutautienė 1888 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
356 Konstancija Žutautienė 1923 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1960-02-20 grįžo
357 Kazimiera Žutautienė 1909 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-07 grįžo
358 Juzė Žutautienė 1903 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-01-10 grįžo
359 Julijona Žutautienė 1885 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 grįžo
360 Cecilija Žutautienė 1887 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03
361 Bronė Žutautienė 1895 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
362 Apolonija Žutautienė 1884 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
363 Vincas Žutautas 1923 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 negrįžo
364 Vincas Žutautas 1927 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
365 Vincas Žutautas 1903 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
366 Vincas Žutautas 1885 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
367 Stasys Žutautas 1924 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03
368 Pranas Žutautas 1886 Klaipėdos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-05-27 grįžo
369 Povilas Žutautas 1925 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 negrįžo
370 Povilas Žutautas 1939 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
371 Petras Žutautas 1942 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
372 Napoleonas Žutautas 1909 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
373 Kleopas Žutautas 1870 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
374 Kazys Žutautas 1930 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-19 grįžo
375 Kazys Žutautas 1946 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. mirė tremtyje
376 Juozas Žutautas 1933 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-12-10 grįžo
377 Juozas Žutautas 1900 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-07 grįžo
378 Juozas Žutautas 1944 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
379 Juozas Žutautas 1894 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
380 Jonas Žutautas 1884 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 grįžo
381 Jonas Žutautas 1932 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 grįžo
382 Jonas Žutautas 1938 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
383 Jonas Žutautas 1886 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
384 Jonas Žutautas 1889 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
385 Ciprijonas Žutautas 1905 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr.
386 Augustinas Žutautas 1934 Klaipėdos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-05-07 grįžo
387 Antanas Žutautas 1941 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
388 Algirdas Žutautas 1947 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-29
389 Aleksandras Žutautas 1936 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-01-10 grįžo
390 Genė Žutautaitė 1930 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
391 Paulina Žutautaitė 1932 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
392 Bronislava Žutautaitė 1922 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03 grįžo
393 Eugenija Žutautaitė 1937 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. grįžo
394 Vanda Jadvyga Žutautaitė 1937 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
395 Stasė Žutautaitė 1937 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
396 Elena Žutautaitė 1937 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03 grįžo
397 Teresė Žutautaitė 1930 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
398 Janina Žutautaitė 1924 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
399 Magdalena Žutautaitė 1937 Klaipėdos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-05-07 grįžo
400 Liucija Žutautaitė 1936 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 negrįžo