LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
451 Antanas Žurauskas 1911 Biržų tremtis 1941 Tomsko sr. 1958 grįžo
452 Antanas Žurauskas 1856 Biržų tremtis 1941 Tomsko sr. mirė tremtyje
453 Antanas Žurauskas 1932 Šiaulių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-08-28 grįžo
454 Antanas Žurauskas 1912 Akmenės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 grįžo
455 Stasė Žurauskaitė 1941 Pakruojo tremtis 1948 Buriatija 1955-12-02 grįžo
456 Alina Žurauskaitė 1937 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-04-29 grįžo
457 Angelė Žurauskaitė 1936 Pakruojo tremtis 1948 Buriatija 1955-12-02 grįžo
458 Veronika Žurauskaitė 1923 Šiaulių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-20 grįžo
459 Genė Žurauskaitė 1934 Šiaulių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-04-28 grįžo
460 Bronė Žurauskaitė 1940 Pakruojo tremtis 1948 Buriatija 1955-12-02 grįžo
461 Jadvyga Žurauskaitė 1933 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-04-30 grįžo
462 Velta Žurauskaitė 1941 Šiaulių tremtis 1948 Buriatija 1958-06-20
463 Irena Žurauskaitė 1946 Pakruojo tremtis 1948 Buriatija 1955-12-02 grįžo
464 Genė Žurauskaitė 1931 Pasvalio tremtis 1945 Permės sr. negrįžo
465 Ausma Žurauskaitė 1935 Šiaulių tremtis 1948 Buriatija 1958-05-10
466 Zita Žuraulytė 1945 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-20 grįžo
467 Viktoras Žuraulis 1907 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-20 grįžo
468 Juozas Žuraulis 1914 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-20 grįžo
469 Agota Žuraulienė 1916 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-20 grįžo
470 Vitoldas Žuras 1936 Šalčininkų tremtis 1950 Chabarovsko kr.
471 Marjanas Žuras 1934 Šalčininkų tremtis 1950 Chabarovsko kr. grįžo
472 Ivanas Žuras 1892 Šalčininkų tremtis 1950 Chabarovsko kr.
473 Veronika Žurakauskienė 1899 Panevėžio tremtis 1941 Altajaus kr.
474 Leonas Žurakauskas 1891 Panevėžio tremtis 1941 Altajaus kr. 1957
475 Stanislava Žur 1900 Šalčininkų tremtis 1950 Chabarovsko kr.
476 Irena Žur 1945 Šalčininkų tremtis 1950 Chabarovsko kr.
477 Silvijana Dalė Zupkutė 1943 Radviliškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-07-30 grįžo
478 Genovaitė Zupkutė 1933 Radviliškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-04 grįžo
479 Marijona Zupkutė 1920 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-01 grįžo
480 Filomena Zupkutė 1937 Radviliškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-07-30 grįžo
481 Vytautas Zupkus 1933 Radviliškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-04 grįžo
482 Vytautas Zupkus 1941 Radviliškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-07-30 grįžo
483 Petras Zupkus 1904 Radviliškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
484 Juozas Zupkus 1885 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-01 grįžo
485 Antanas Zupkus 1909 Radviliškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-07-30 grįžo
486 Valerija Zupkienė 1911 Panevėžio tremtis 1948 Buriatija 1957-05-15 grįžo
487 Vera Zupkienė 1891 Panevėžio tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
488 Stanislava Zupkienė 1909 Radviliškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
489 Bronislava Zupkienė 1903 Radviliškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-04 grįžo
490 Anelė Zupkaitė 1933 Panevėžio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-19 grįžo
491 Irena Zupkaitė 1940 Panevėžio tremtis 1948 Buriatija 1957-05-15 grįžo
492 Juozas Zupka 1905 Panevėžio tremtis 1948 Buriatija 1957-05-15 grįžo
493 Bronius Zupka 1943 Panevėžio tremtis 1948 Buriatija 1957-05-15 grįžo
494 Jonas Zupka 1881 Kėdainių tremtis 1948 Buriatija 1957-12-18 grįžo
495 Antanas Zupka 1884 Panevėžio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-04 grįžo
496 Juzė Župerkienė 1908 Kėdainių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-07 grįžo
497 Bronė Župerkaitė 1896 Kėdainių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
498 Jaroslavas Župerka 1940 Kėdainių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-07 grįžo
499 Bronius Župerka 1943 Kėdainių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-07 grįžo
500 Zosė Zuozienė 1891 Kupiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-28 grįžo