LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
301 Antanas Žvigaitis 1900 Šiaulių tremtis 1948 Buriatija 1957-12-13 grįžo
302 Genovaitė Žvigaitienė 1924 Šiaulių tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-03-19 grįžo
303 Emilija Žvigaitienė 1912 Šiaulių tremtis 1948 Buriatija 1957-12-13 grįžo
304 Petras Žviedris 1945 Pasvalio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-06-25 grįžo
305 Juozas Žviedris 1937 Pasvalio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-05-11 grįžo
306 Antanas Žviedris 1940 Pasvalio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-06-25 negrįžo
307 Adelė Žviedrienė 1913 Pasvalio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-06-25 grįžo
308 Jadvyga Zvicevičiūtė 1932 Jonavos tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-10-02 grįžo
309 Teresė Zvicevičiūtė 1928 Jonavos tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-05-20 grįžo
310 Filomena Zvicevičiūtė 1930 Jonavos tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-10-02 grįžo
311 Silvestras Zvicevičius 1924 Jonavos tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-10-02 grįžo
312 Jadvyga Zvicevičienė 1898 Jonavos tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-05-20 grįžo
313 Juozas Žvejys 1927 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-06-02 grįžo
314 Milda Žvejienė 1921 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-06-02 grįžo
315 Marijona Zvėgienė 1894 Raseinių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-10-19 grįžo
316 Juozas Zvėga 1895 Raseinių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-10-19 grįžo
317 Vilija Žvalionytė 1947 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-07-04 grįžo
318 Vladislava Žvalionytė 1932 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-07-11 grįžo
319 Feliksas Žvalionis 1923 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-07-11 grįžo
320 Zuzana Žvalionienė 1923 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-07-04 grįžo
321 Pranciška Žvalionienė 1892 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
322 Pranė Žvaliauskienė 1898 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-08 grįžo
323 Stasys Žvaliauskas 1928 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-08 grįžo
324 Stasys Žvaliauskas 1895 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-08
325 Pranas Žvaliauskas 1932 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-08 grįžo
326 Aldona Žvaliauskaitė 1940 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-08 grįžo
327 Zofija Žvaginytė 1937 Kretingos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-04-25 grįžo
328 Stefanija Žvaginytė 1933 Kretingos tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-10-22 grįžo
329 Petronėlė Žvaginytė 1935 Kretingos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1955-06-03 grįžo
330 Danutė Bronislava Žvaginytė 1942 Kretingos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-04-25 grįžo
331 Stanislava Žvaginytė 1943 Kretingos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
332 Pranas Žvaginis 1879 Kretingos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-04-25 grįžo
333 Pranas Žvaginis 1930 Kretingos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1955-06-03 grįžo
334 Stefanija Žvaginienė 1903 Kretingos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1955-06-03 grįžo
335 Barbora Žvaginienė 1904 Kretingos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-04-25 grįžo
336 Bronė Žvaginaitė 1931 Kretingos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-05-31
337 Matas Zuzonis 1872 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-03-15 grįžo
338 Teklė Zuzonienė 1886 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-03-15 grįžo
339 Elena Zuzevičiūtė 1949 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-22 grįžo
340 Pranas Zuzevičius 1927 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-22 grįžo
341 Antanas Zuzevičius 1890 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-22 grįžo
342 Marijona Zuzevičienė 1926 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-22 grįžo
343 Emilija Zuzevičienė 1891 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-22 grįžo
344 Pranas Žuvelaitis 1890 Šakių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-08
345 Marijona Žuvelaitienė 1893 Šakių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-08
346 Zita Zutkytė 1947 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-08 grįžo
347 Romualdas Zutkis 1942 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-08 grįžo
348 Julija Zutkienė 1916 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-08 grįžo
349 Vanda Žutautienė 1920 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr.
350 Stanislava Žutautienė 1891 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo