LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
201 Ona Žvirblienė 1900 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-12 grįžo
202 Ona Žvirblienė 1908 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-05 grįžo
203 Ona Žvirblienė 1911 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-17 grįžo
204 Marijona Žvirblienė 1896 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-25 grįžo
205 Marijona Žvirblienė 1880 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206 Marijona Žvirblienė 1880 Pasvalio tremtis 1947 Tomsko sr. mirė tremtyje
207 Konstancija Žvirblienė 1907 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr.
208 Jadvyga Žvirblienė 1923 Radviliškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1957-11-29 grįžo
209 Elena Žvirblienė 1911 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-01-20 grįžo
210 Danutė Albina Žvirblienė 1928 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-04 grįžo
211 Bogumila Žvirblienė 1902 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
212 Barbora Žvirblienė 1881 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-06-27 grįžo
213 Alfonsa Žvirblienė 1919 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-06-27 grįžo
214 Vaclava Žvinytė 1943 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
215 Adelė Žvinytė 1937 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
216 Ona Vanda Žvinytė 1935 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-05 grįžo
217 Vita Žvinytė 1929 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
218 Janina Žvinytė 1932 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 grįžo
219 Janina Žvinytė 1927 Molėtų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-25 grįžo
220 Paulina Žvinytė 1930 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
221 Aldona Žvinytė 1940 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
222 Bronė Žvinytė 1928 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-02-14 grįžo
223 Aldona Žvinytė 1933 Utenos tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
224 Stasys Žvinys 1933 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-05 grįžo
225 Rapolas Žvinys 1935 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
226 Pranas Žvinys 1910 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 grįžo
227 Petras Žvinys 1891 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
228 Liudas Žvinys 1924 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
229 Kazys Žvinys 1884 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
230 Justinas Žvinys 1910 Molėtų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-09-22 grįžo
231 Jonas Žvinys 1951 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 grįžo
232 Jonas Žvinys 1932 Utenos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
233 Feliksas Žvinys 1898 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
234 Bronius Žvinys 1932 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
235 Algis Žvinys 1937 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
236 Albinas Žvinys 1933 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
237 Ona Žvinklytė 1926 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
238 Aleksandra Žvinklytė 1920 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
239 Stepas Žvinklys 1944 Klaipėdos tremtis 1945 Permės sr. grįžo
240 Petras Žvinklys 1932 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
241 Kazys Žvinklys 1874 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
242 Juozas Žvinklys 1894 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
243 Augustinas Žvinklys 1940 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
244 Adomas Žvinklys 1942 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
245 Paulina Žvinklienė 1919 Klaipėdos tremtis 1945 Permės sr. 1956-09-04 grįžo
246 Barbora Žvinklienė 1903 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
247 Anastasija Zvinkienė 1895 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-11-06 grįžo
248 Vanda Zvinkaitė 1936 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-05-19 grįžo
249 Stanislovas Zvinka 1880 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-11-06 grįžo
250 Veronika Žvinienė 1900 Molėtų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-01-21 grįžo