LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
351 Zofija Brazdauskienė 1908 Mažeikių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
352 Antanas Brazdeikis 1910 Plungės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
353 Juozas Bražėnas 1921 Molėtų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
354 Petras Bražinskas 1926 Anykščių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
355 Kazys Bražiūnas 1916 Rokiškio nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
356 Antanas Bražys 1920 Rokiškio nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
357 Breiteris Šilalės nužudytas 1951 Lietuva nužudytas
358 Albinas Breiteris 1906 Plungės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
359 Antanas Breiva 1939 Šiaulių nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
360 Jonas Breiva 1909 Šilalės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
361 Steponas Breiva 1882 Šiaulių nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
362 Angelė Breivaitė 1932 Šiaulių nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
363 Elvyra Breivaitė 1938 Šiaulių nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
364 Eugenija Breivaitė 1935 Šiaulių nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
365 Liongina Breivaitė 1934 Šiaulių nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
366 Pranė Breivaitė 1939 Šiaulių nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
367 Pranė Breivienė 1902 Šiaulių nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
368 Briedis Telšių nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
369 Elena Brindaitė 1936 Alytaus nužudytas 1948 Lietuva nužudytas
370 Vladas Brindza 1927 Alytaus nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
371 Brundza 1895 Prienų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
372 Antanas Brundza 1910 Marijampolės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
373 Konstancija Bruožienė 1903 Vilkaviškio nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
374 Juozas Brusokas 1911 Marijampolės nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
375 Izidorius Bružas 1899 Jurbarko nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
376 Kazimieras Bružas 1914 Tauragės nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
377 Jurgis Bucevičius nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
378 Bučinskas nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
379 Bučinskienė nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
380 Albinas Bučiūnas 1926 Kėdainių nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
381 Domicelė Bučkienė 1893 Jurbarko nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
382 Antanas Bučkys Jurbarko nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
383 Jonas Bučys 1898 Ukmergės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
384 Valerijonas Bučys 1913 Mažeikių nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
385 Nijolė Būdaitė 1931 nužudytas 1949 Lietuva nužudytas
386 Emilija Budginienė 1879 Tauragės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
387 Valentina Budnikienė Ukmergės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
388 Kazys Budraitis 1910 Kelmės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
389 Albinas Budreika 1927 Rokiškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
390 Antanas Budreika 1907 Rokiškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
391 Budrienė Kaišiadorių nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
392 Antanina Budrienė 1901 Mažeikių nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
393 Povilas Budriūnas Pasvalio nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
394 Kazys Budrys 1910 Kaišiadorių nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
395 Budrytė 1928 Kaišiadorių nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
396 Jonas Budžius 1896 Kelmės nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
397 Pranas Būga Vilniaus nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
398 Vladislovas Buitvydas 1925 Anykščių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
399 Bronius Buividavičius 1892 Trakų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
400 Antanas Buivydas Jurbarko nužudytas 1944 Lietuva nužudytas