LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
551 Janina Žulytė 1932 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
552 Mindaugas Žulys 1929 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
553 Juozapas Alfonsas Žulys 1938 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-09-04 grįžo
554 Konstancija Žulynienė 1903 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-06-27 grįžo
555 Petras Žulynas 1903 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
556 Veronika Žulpienė 1888 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-01-28 grįžo
557 Rozalija Pranė Žulpienė 1897 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-02-18 grįžo
558 Barbora Žulpienė 1893 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-09-14 grįžo
559 Virginija Bronislava Žulpaitė 1930 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-03 grįžo
560 Danutė Genovaitė Žulpaitė 1935 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-02-18 grįžo
561 Danguolė Žulpaitė 1942 Radviliškio tremtis 1948 Tiumenės sr. grįžo
562 Valerija Žulpaitė 1931 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-02-18 grįžo
563 Zuzana Žulpaitė 1926 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-01-28 grįžo
564 Valerijonas Žulpa 1940 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-02-18 grįžo
565 Vaclavas Žulpa 1941 Šalčininkų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
566 Romualdas Žulpa 1944 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-02-18 grįžo
567 Piotras Žulpa 1893 Šalčininkų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
568 Juzefa Žulpa 1903 Šalčininkų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
569 Jurgis Žulpa 1885 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-01-28 grįžo
570 Juozapas Žulpa 1894 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-09-14 grįžo
571 Francas Žulpa 1946 Šalčininkų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
572 Feliksas Žulpa 1944 Radviliškio tremtis 1948 Tiumenės sr. grįžo
573 Česlavas Žulpa 1932 Šalčininkų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
574 Bronius Žulpa 1926 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-01-28 grįžo
575 Aloyzas Žulpa 1938 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
576 Aleksas Žulpa 1934 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-02-18 grįžo
577 Stefanija Žulonienė 1921 Biržų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-10 grįžo
578 Stasė Zulonienė 1911 Kupiškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
579 Petronėlė Zulonienė 1882 Kupiškio tremtis 1947 Tomsko sr. mirė tremtyje
580 Kazimiera Zulonienė 1879 Kupiškio tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-10-20 grįžo
581 Kastancija Zulonienė 1888 Kupiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-02 grįžo
582 Emilija Zulonienė 1907 Kupiškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-14 grįžo
583 Adelė Zulonienė 1919 Kupiškio tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-10-20 grįžo
584 Vytautas Bronislovas Žulonas 1941 Biržų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-10 grįžo
585 Bronius Žulonas 1948 Biržų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-10 grįžo
586 Algirdas Žulonas 1946 Biržų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-10
587 Bronius Žulonas 1914 Biržų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-10 grįžo
588 Povilas Zulonas 1887 Kupiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-02 grįžo
589 Lionginas Zulonas 1923 Kupiškio tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-10-20 grįžo
590 Linas Zulonas 1950 Kupiškio tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-10-20 grįžo
591 Jurgis Zulonas 1892 Kupiškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-14 grįžo
592 Alfredas Zulonas 1939 Kupiškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1959-06-15 grįžo
593 Adomas Zulonas 1906 Kupiškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
594 Stasė Zulonaitė 1914 Kupiškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-08-12
595 Ramutė Irena Zulonaitė 1934 Kupiškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
596 Stasė Zulonaitė 1931 Kupiškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
597 Vilhelmina Zulonaitė 1929 Kupiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-02 grįžo
598 Nijolė Zulonaitė 1941 Kupiškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-14 grįžo
599 Aldona Zulonaitė 1945 Kupiškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-14 grįžo
600 Adelė Zulonaitė 1925 Kupiškio tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-10-20 grįžo