LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
601 Marija Magdalena Žulienė 1900 Utenos tremtis 1941 Altajaus kr. mirė kalėjime
602 Rozalija Žulienė 1900 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-09-04 grįžo
603 Grasilda Žulienė 1907 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
604 Ambraza Žukytė 1939 Panevėžio tremtis 1941 Altajaus kr. 1953-04-10
605 Antanina Zukulienė 1895 Švenčionių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-19 grįžo
606 Jadvyga Zukulaitė 1892 Švenčionių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-19 grįžo
607 Konstantinas Zukula 1935 Švenčionių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-01-27 grįžo
608 Kazys Zukula 1883 Švenčionių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
609 Zenonas Žukovskis 1928 Vilniaus tremtis 1951 Tomsko sr.
610 Vikentijus Žukovskis 1892 Vilniaus tremtis 1951 Tomsko sr. mirė tremtyje
611 Romualdas Žukovskis 1933 Vilniaus tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
612 Piotras Žukovskis 1894 Vilniaus tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
613 Mečislavas Žukovskis 1951 Trakų tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-06-22
614 Martynas Žukovskis 1931 Lazdijų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-30
615 Jurijus Žukovskis 1940 Vilniaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
616 Juozas Žukovskis 1933 Lazdijų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-30
617 Josifas Žukovskis 1890 Trakų tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-06-21
618 Ivanas Žukovskis 1924 Trakų tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-06-19
619 Česlavas Žukovskis 1946 Trakų tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-06-22
620 Abramas Žukovskis 1907 Jonavos tremtis 1941 Altajaus kr. 1958
621 Stefa Žukovskienė 1904 Lazdijų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-30
622 Malka Žukovskienė 1919 Jonavos tremtis 1941 Altajaus kr. 1959
623 Stanislava Žukovskaja 1932 Vilniaus tremtis 1951 Tomsko sr.
624 Marija Elena Žukovskaja 1928 Vilniaus tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-07-20
625 Zinaida Žukovskaja 1904 Vilniaus tremtis 1941
626 Marjana Žukovskaja 1907 Vilniaus tremtis 1951 Tomsko sr.
627 Juzefa Žukovskaja 1901 Vilniaus tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
628 Jadvyga Žukovskaja 1926 Trakų tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-06-22
629 Irena Žukovskaja 1931 Vilniaus tremtis 1941
630 Ieva Žukovskaja 1899 Trakų tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-06-19
631 Dominyka Žukovskaja 1926 Vilniaus tremtis 1941
632 Liucija Žukovska 1948 Vilniaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
633 Leonora Žukovska 1900 Vilniaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
634 Ana Žukovska 1923 Vilniaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
635 Aleksandras Žukovas 1903 Telšių tremtis 1941 grįžo
636 Ona Žuklijienė 1896 Alytaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-09-05
637 Pranas Žuklija 1895 Alytaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-09-05
638 Ona Žukienė 1898 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. 1958
639 Barbora Žukienė 1922 Panevėžio tremtis 1948 Buriatija 1957-11-26 grįžo
640 Kazimiera Žukienė 1904 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
641 Veronika Žukienė 1917 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
642 Gerta Žukienė 1893 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-03-18 negrįžo
643 Ieva Žukienė 1878 Prienų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1955-10-08 grįžo
644 Mikalina Žūkienė 1890 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
645 Marijona Žūkienė 1923 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
646 Antanina Žūkienė 1896 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-02-29 grįžo
647 Zuzana Žukienė 1900 Joniškio tremtis 1941 Krasnojarsko kr. 1958-06-23
648 Zosė Žukienė 1898 Kėdainių tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-25 grįžo
649 Veronika Žukienė 1898 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-04 grįžo
650 Veronika Žukienė 1885 Panevėžio tremtis 1948 Buriatija mirė tremtyje