LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
151 Valerija Žvirblytė 1934 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-01 grįžo
152 Adelė Žvirblytė 1929 Utenos tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
153 Filomena Žvirblytė 1935 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-08 grįžo
154 Reda Žvirblytė 1947 Utenos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-25 grįžo
155 Elena Žvirblytė 1930 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-24 grįžo
156 Eugenija Danutė Žvirblytė 1932 Utenos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-25 grįžo
157 Ona Žvirblytė 1936 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-25 grįžo
158 Stasė Žvirblytė 1941 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-01-20 grįžo
159 Valerija Žvirblytė 1913 Utenos tremtis 1945
160 Romalda Žvirblytė 1944 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr.
161 Filomena Žvirblytė 1927 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
162 Birutė Žvirblytė 1943 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
163 Aušra Benedikta Žvirblytė 1944 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-05 negrįžo
164 Aldona Viktorija Žvirblytė 1936 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
165 Vytautas Antanas Žvirblis 1930 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-25 grįžo
166 Vytautas Žvirblis 1908 Anykščių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-12-14 grįžo
167 Vytautas Žvirblis 1929 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-12 grįžo
168 Vladas Žvirblis 1931 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-12 grįžo
169 Vitalijus Žvirblis 1947 Radviliškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1957-11-29
170 Vincas Žvirblis 1875 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
171 Vaclovas Žvirblis 1935 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
172 Stanislovas Žvirblis 1920 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-07-27 grįžo
173 Povilas Žvirblis 1945 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
174 Petras Žvirblis 1938 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
175 Petras Žvirblis 1896 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
176 Mykolas Žvirblis 1907 Anykščių tremtis 1951 Tomsko sr.
177 Matas Žvirblis 1897 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-25 grįžo
178 Leonas Žvirblis 1932 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
179 Jurgis Žvirblis 1874 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
180 Juozas Žvirblis 1944 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-01-20 grįžo
181 Juozas Žvirblis 1900 Utenos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-25 grįžo
182 Juozapas Žvirblis 1934 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1954-09-23 grįžo
183 Jonas Žvirblis 1937 Anykščių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
184 Jonas Žvirblis 1934 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-03-26
185 Ignasius Žvirblis 1874 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
186 Bronius Žvirblis 1924 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 negrįžo
187 Bronius Žvirblis 1945 Biržų tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-03-21 grįžo
188 Bronislovas Žvirblis 1932 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
189 Antanas Žvirblis 1942 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-05 negrįžo
190 Antanas Žvirblis 1872 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. mirė tremtyje
191 Algirdas Žvirblis 1938 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-05 grįžo
192 Algimantas Povilas Žvirblis 1937 Utenos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-25 grįžo
193 Algimantas Juozas Žvirblis 1935 Anykščių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-12-14 grįžo
194 Aleksas Žvirblis 1900 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-01-20 grįžo
195 Albinas Žvirblis 1918 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 grįžo
196 Stefanija Žvirblienė 1921 Biržų tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-03-21 grįžo
197 Veronika Žvirblienė 1909 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 grįžo
198 Veronika Žvirblienė 1908 Utenos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-25 grįžo
199 Uršulė Žvirblienė 1908 Anykščių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-12-14 grįžo
200 Stasė Žvirblienė 1906 Anykščių tremtis 1951 Tomsko sr.