LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
151 Pranas Aleksiejūnas 1919 suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
152 Marytė Aleksiejūnienė 1921 suėmimas 1945 Lietuva
153 Adamas Aleksiukas 1905 suėmimas Ukraina
154 Antanas Aleliūnas 1919 suėmimas 1945 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
155 Jonas Aleliūnas 1916 suėmimas 1945 Komija 1955-04-05 grįžo
156 Aleksejus Alenas suėmimas 1941 Kalugos sr.
157 Michalas Alencinovičius 1925 suėmimas Ukraina 1945-09-28
158 Stanislavas Alencinovičius 1903 suėmimas Maskvos sr.
159 Francišekas Alencinovičius 1900 suėmimas Saratovo sr.
160 Frnacišekas Alenkovičius 1922 suėmimas Ukraina
161 Alfonsas Alenskas 1918 suėmimas 1946 grįžo
162 Aleksiejus Aleščenka 1922 suėmimas 1948 Irkutsko sr. 1956-06-06
163 Kazimiras Aleševičius 1923 suėmimas 1944 Ukraina
164 Stanislavas Aleševičius 1910 suėmimas Saratovo sr.
165 Monika Aliesienė 1901 tremtis 1941
166 Pranė Aliesienė 1874 tremtis 1941
167 Antanas Aliesius 1934 tremtis 1941
168 Pranas Aliesius 1902 suėmimas 1941
169 Vladas Aliesius 1936 tremtis 1941
170 Ona Aliesiūtė 1938 tremtis 1941
171 Adelė Alijauskienė 1923 suėmimas 1949 Krasnojarsko kr. 1954-03-17 grįžo
172 Justinas Alinas 1908 suėmimas Saratovo sr.
173 Albinas Zdislavas Alinecas-Mikučas 1906 suėmimas Saratovo sr. 1948-04-28
174 Jonas Alionis 1904 suėmimas 1944 Komija
175 Kazimieras Alionis nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
176 Petras Ališauskas 1902 suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
177 Pranas Ališauskas 1911 suėmimas 1941
178 Vincas Ališauskas 1906 suėmimas 1945 Mordovija 1956-05-20
179 Vladas Ališauskas 1910 suėmimas 1945 Permės sr. negrįžo
180 Stanislavas Ališkevičius 1908 suėmimas Maskvos sr.
181 Konstantinas Alkauskas 1912 suėmimas 1944 Komija 1955-10-22
182 Klemensas Alksnis 1887 tremtis 1945 Komija mirė tremtyje
183 Stanislovas Alksnys 1912 suėmimas 1946 Permės sr. mirė lageryje
184 Liudmila Alminienė tremtis 1941 Komija mirė tremtyje
185 Jonas Alonderis 1914 suėmimas 1949 Kazachija 1956-06-29
186 Juzefas Aloševičius 1909 suėmimas Ukraina
187 Mikas Alšauskas 1912 suėmimas Saratovo sr.
188 Petras Alšauskas suėmimas Komija
189 Alšauskienė nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
190 Ona Alšauskienė 1913 tremtis 1941
191 Leonas Alseikas 1923 suėmimas 1941 Lietuva
192 Eliziejus Alyta 1917 suėmimas 1946 Lietuva
193 Paulius Amberas suėmimas 1941 Lietuva
194 Julius Ambrasas 1928 suėmimas 1947 Lietuva mirė kalėjime
195 Veronika Ambrazaitė 1924 suėmimas 1951 Krasnojarsko kr. 1956-07-01
196 K. Ambrazaitis suėmimas 1944 Lietuva 1945-06
197 Vytautas Ambrazas 1927 suėmimas 1949 Permės sr. 1954-12-25
198 Ambrazauskienė nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
199 Morisas Ambrazius suėmimas 1941 Kazachija
200 Janas Ambrosevičius 1910 suėmimas Saratovo sr.