LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
501 Uršulė Zuozienė 1898 Kupiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-11 grįžo
502 Pranė Zuozienė 1911 Kupiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-04 grįžo
503 Emilija Zuozienė 1904 Kupiškio tremtis 1948 Irkutsko sr.
504 Domicėlė Zuozienė 1870 Kupiškio tremtis 1947 Tomsko sr. mirė tremtyje
505 Vlada Zuozaitė 1927 Kupiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-11 grįžo
506 Pranė Zuozaitė 1923 Kupiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-28 grįžo
507 Nastazija Zuozaitė 1923 Kupiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
508 Apolonija Zuozaitė 1934 Kupiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-11 negrįžo
509 Vytautas Zuoza 1948 Kupiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-04 grįžo
510 Vytautas Zuoza 1916 Kupiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-04 grįžo
511 Vytautas Zuoza 1931 Kupiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
512 Juozas Zuoza 1939 Kupiškio tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
513 Juozas Zuoza 1897 Kupiškio tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
514 Juozas Zuoza 1873 Kupiškio tremtis 1947 Tomsko sr. mirė tremtyje
515 Bronius Zuoza 1924 Kupiškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-04-16 grįžo
516 Alma Teresė Žuolytė 1943 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-28 grįžo
517 Ona Žuolytė 1942 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-15 grįžo
518 Vaclovas Žuolys 1931 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-08-03 grįžo
519 Petras Žuolys 1945 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-15 grįžo
520 Jonas Žuolys 1948 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-15 grįžo
521 Bronius Žuolys 1935 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-28 grįžo
522 Kleopatra Žuolienė 1913 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-15 grįžo
523 Barbora Žuolienė 1901 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-28 grįžo
524 Zuzana Zuokienė 1901 Pakruojo tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-04-05 grįžo
525 Veronika Zuokienė 1896 Joniškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
526 Malvina Zuokienė 1907 Joniškio tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-07-04
527 Liudvika Zuokienė 1915 Joniškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-02 grįžo
528 Kazys Zuokas 1905 Joniškio tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-07-04
529 Juozas Zuokas 1885 Joniškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
530 Juozapas Dominykas Zuokas 1928 Joniškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
531 Ignas Zuokas 1906 Joniškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-02 grįžo
532 Ignas Zuokas 1942 Joniškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-02 grįžo
533 Ignas Zuokas 1898 Pakruojo tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-04-05 grįžo
534 Genius Gediminas Zuokas 1944 Joniškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-02 grįžo
535 Genovaitė Zuokaitė 1930 Pakruojo tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-04-05 grįžo
536 Aldona Zuokaitė 1934 Joniškio tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-07-04
537 Elena Žumbakytė 1944 Tauragės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-08-22 grįžo
538 Vladas Žumbakis 1940 Tauragės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-08-22 grįžo
539 Viktoras Žumbakis 1947 Tauragės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-08-22 grįžo
540 Mykolas Žumbakis 1906 Tauragės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-08-22 grįžo
541 Jurgis Žumbakis 1898 Rokiškio tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-26 grįžo
542 Elena Žumbakienė 1917 Rokiškio tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-26 grįžo
543 Bronė Žumbakienė 1921 Tauragės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-08-22 grįžo
544 Pranciška Zulzivienė 1874 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
545 Domincelė Zulzivienė 1904 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-29 grįžo
546 Romualdas Zulzivas 1936 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-29 negrįžo
547 Elena Zulzivaitė 1942 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-29 grįžo
548 Teresė Ona Žulytė 1934 Utenos tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
549 Aldona Teresė Žulytė 1930 Utenos tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
550 Laima Grasilda Žulytė 1932 Utenos tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo