LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206151 Vladas Arlauskas 1928 Anykščių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206152 Aleksas Kaušakys nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
206153 Antanas Raupelis 1926 Molėtų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206154 Jonas Bataitis 1920 Šakių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206155 Juozas Saldūnas 1910 Marijampolės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206156 Elena Šarkuvienė 1878 Alytaus nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
206157 Bronius Česnulevičius 1916 Varėnos nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206158 Povilas Lukonas 1910 Panevėžio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206159 Rapolas Maigys Molėtų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206160 Bernardas Dementavičius 1888 Kaišiadorių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206161 Dobelis Radviliškio nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
206162 Viktoras Maželis 1912 Širvintų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206163 Pranas Ūsas 1906 Pasvalio nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206164 Vilhelmas Vaišvila Panevėžio nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206165 Balys Jakutis Zarasų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206166 Antanas Jutelis 1923 Panevėžio nužudytas 1948 Lietuva nužudytas
206167 Jurgis Baltuškonis 1926 Marijampolės nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
206168 Juzefas Bankovskis 1920 Šalčininkų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206169 Juozas Čelkys 1897 Šakių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206170 Petras Dunskas 1900 Kaišiadorių nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
206171 Tumaitė nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206172 Julius Gricius Vilniaus nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206173 Lionė Vainauskaitė 1932 Joniškio nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
206174 P. Gudynas Kauno nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206175 Albinas Petkevičius-Petkus 1914 Telšių nužudytas 1940 Lietuva nužudytas
206176 Juozas Pipiras 1912 nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206177 Juosa Šilalės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206178 Kazimieras Alionis nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206179 Julius Pučėta 1924 Kupiškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206180 Juozas Bačkaitis 1912 nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206181 Stasys Šimlius 1924 Telšių nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206182 Kazys Stancelis 1904 Šilalės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206183 Bronislava Dunskienė 1904 Kaišiadorių nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
206184 Aleksandras Sviklys 1913 Utenos nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206185 Juozas Mizaras 1907 Ignalinos nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206186 Aleksas Nekrošius Kauno nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206187 Pranas Noreika 1920 Prienų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206188 Jonas Vasiliauskas 1914 Kelmės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206189 Vaškienė Šiaulių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206190 Bronius Jakutis nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206191 Cilė Pangonienė 1881 Alytaus nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
206192 Dominykas Paulauskas 1891 Zarasų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas