LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206151 Liucija Žukaitytė 1926 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
206152 Kazimieras Žukas 1915 Švenčionių suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1946-11-26 negrįžo
206153 Mikalina Žukauskaitė 1908 Jurbarko tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-02-23 negrįžo
206154 Stasė Žukauskaitė 1925 Anykščių tremtis 1945 Permės sr. 1957-12-24 negrįžo
206155 Eleonora Žukauskaitė 1934 Biržų tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-08-31 negrįžo
206156 Janina Žukauskaitė 1942 Jurbarko tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-09 negrįžo
206157 Aleksandra Žukauskaitė 1924 Šilutės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-28 negrįžo
206158 Adolfas Žukauskas 1941 Anykščių tremtis 1945 Permės sr. 1957-12-24 negrįžo
206159 Antanas Žukauskas 1919 Raseinių suėmimas 1945 Archangelsko sr. negrįžo
206160 Antanas Žukauskas 1892 Marijampolės tremtis 1947 Tiumenės sr. negrįžo
206161 Feliksas Severinas Žukauskas 1934 Šakių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-24 negrįžo
206162 Juozas Žukauskas 1932 Kauno tremtis 1941 Tomsko sr. 1958 negrįžo
206163 Kostas Žukauskas 1929 Šiaulių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-02-21 negrįžo
206164 Leonardas Žukauskas 1926 Anykščių tremtis 1945 Permės sr. 1957-12-24 negrįžo
206165 Petras Žukauskas 1933 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-04-04 negrįžo
206166 Povilas Žukauskas 1942 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-04-04 negrįžo
206167 Vladas Žukauskas 1935 Anykščių suėmimas 1951 Ukraina negrįžo
206168 Zigmantas Žukauskas 1925 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1960-02-22 negrįžo
206169 Izidorius Žukauskas 1934 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-17 negrįžo
206170 Antanina Žukauskienė 1921 Jurbarko tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-09 negrįžo
206171 Gerta Žukienė 1893 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-03-18 negrįžo
206172 Juzefas Žukovskis 1923 suėmimas 1944 Maskvos sr. negrįžo
206173 Vytautas Žulpa 1924 Šiaulių suėmimas 1950 Kazachija negrįžo
206174 Romualdas Zulzivas 1936 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-29 negrįžo
206175 Apolonija Zuozaitė 1934 Kupiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-11 negrįžo
206176 Genė Žurauskaitė 1931 Pasvalio tremtis 1945 Permės sr. negrįžo
206177 Pranas Žurauskas 1941 Pasvalio tremtis 1945 Permės sr. negrįžo
206178 Balbina Žurauskienė 1871 Biržų tremtis 1941 Tomsko sr. 1960 negrįžo
206179 Liucija Žutautaitė 1936 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 negrįžo
206180 Vanda Jadvyga Žutautaitė 1937 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206181 Genė Žutautaitė 1930 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206182 Jonas Žutautas 1889 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206183 Povilas Žutautas 1925 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 negrįžo
206184 Vincas Žutautas 1923 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 negrįžo
206185 Voldemaras Žutautas 1929 Kauno suėmimas 1945 Primorės kr. 1957-11-11 negrįžo
206186 Stanislava Žutautienė 1891 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206187 Antanas Žviedris 1940 Pasvalio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-06-25 negrįžo
206188 Jonas Žviedris 1905 Pasvalio suėmimas 1945 Komija 1958-06-25 negrįžo
206189 Antanas Žvirblis 1942 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-05 negrįžo
206190 Bronius Žvirblis 1924 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 negrįžo
206191 Aušra Benedikta Žvirblytė 1944 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-05 negrįžo
206192 Antanas Žvirzdinas 1917 Mažeikių suėmimas 1945 Kemerovo sr. negrįžo
206193 Elena Žydelienė 1906 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-28 negrįžo
206194 Jonas Žydelis 1900 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-28 negrįžo
206195 Vytautas Žydelis 1941 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-26 negrįžo
206196 Aldona Žydelytė 1927 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-05-25 negrįžo
206197 Gerutis Žygas 1937 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-04-28 negrįžo
206198 Romualdas Žygas 1931 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 negrįžo
206199 Loginas Zykovas 1913 Utenos suėmimas 1948 Kazachija negrįžo
206200 Juozas Žymantas 1907 suėmimas 1948 Komija 1956-05-15 negrįžo