LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206151 Vytautas Bakanauskas 1920 Varėnos tremtis 1946 Sverdlovsko sr. žuvo kaip partizanas
206152 Antanas Blieka 1917 Rokiškio suėmimas 1941 Lietuva žuvo kaip partizanas
206153 Alfonsas Gerbatausakas 1908 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206154 Bronius Žebrys Švenčionių sušaudytas 1941 Lietuva žuvo kaip partizanas
206155 Vaclovas Šiaudinis 1919 Ignalinos suėmimas 1940 Lietuva žuvo kaip partizanas
206156 Stanislovas Lukšys 1907 Panevėžio suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
206157 Juozas Pakenis 1909 Anykščių suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206158 Vladas Katinas Ukmergės suėmimas 1948 Lietuva žuvo kaip partizanas
206159 Juozas Rašytinis 1916 Marijampolės suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
206160 Alfonsas Šnioka 1925 Rokiškio suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206161 Petras Bukauskas 1923 Skuodo suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206162 Pranas Naujukas 1911 Šakių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206163 Bronius Andruška 1912 Kelmės suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206164 Vytautas Averka 1917 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206165 Petras Mikalonis 1925 Alytaus suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206166 Vincas Juozapavičius 1906 suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206167 Stasė Kočiūnaitė 1923 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. žuvo kaip partizanas
206168 Vytautas Mačiūnas 1920 Marijampolės suėmimas 1945 Komija žuvo kaip partizanas
206169 Jonas Malikėnas 1930 Vilniaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. žuvo kaip partizanas
206170 Mykolas Šukys 1921 Anykščių suėmimas 1940 Lietuva žuvo kaip partizanas
206171 Antanas Grikietis 1927 Vilkaviškio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206172 Justinas Bružas 1913 suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
206173 Bronius Kavaliauskas 1926 Marijampolės suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
206174 Leonas Dimbelis suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206175 Petras Noreika 1900 Pasvalio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
206176 Henrikas Rutkauskas 1927 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. žuvo kaip partizanas
206177 Pranas Budrys 1920 Kretingos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206178 Liudas Vaitkus 1922 suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206179 Venckus suėmimas Lietuva žuvo kaip partizanas
206180 Boleslovas Krikščiūnas 1926 Panevėžio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
206181 Jonas Panevėžys 1899 Biržų suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
206182 Juozas Šarkus 1927 Alytaus tremtis 1946 Sverdlovsko sr. žuvo kaip partizanas
206183 Šimas Novakas 1932 Alytaus tremtis 1947 Tiumenės sr. žuvo kaip partizanas
206184 Mykolas Jokūbaitis 1927 Kauno suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206185 Pranas Samuolis 1919 Kupiškio suėmimas Lietuva žuvo kaip partizanas
206186 Antanas Valenta 1921 Lazdijų suėmimas 1940 Lietuva žuvo kaip partizanas
206187 Juozas Zaleckas 1907 Kėdainių suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
206188 Julius Deveikis 1913 Švenčionių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206189 Jurgis Juknevičius 1921 Švenčionių suėmimas 1945 Baltarusija žuvo kaip partizanas
206190 Juozas Albinas Lukša 1921 Kauno suėmimas 1941 Lietuva žuvo kaip partizanas
206191 Simonas Kaveckas 1906 Prienų suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206192 Jurgis Lukša 1920 Kauno suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas