LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206151 Antanas Užkuraitis 1902 Panevėžio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206152 Aloyzas Užubalis 1917 Biržų suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
206153 Pranas Vabalas 1924 Lazdijų tremtis 1941 Altajaus kr. žuvo kaip partizanas
206154 Apolonija Vaičiulienė 1914 Radviliškio suėmimas 1945 Archangelsko sr. žuvo kaip partizanas
206155 Petras Vaičiūnas 1902 suėmimas Lietuva žuvo kaip partizanas
206156 Zigmantas Vaišvilas 1917 Šilalės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206157 Alfonsas Vaitiekūnas 1913 Šiaulių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206158 Romualdas Vaitiekūnas 1928 Joniškio suėmimas 1949 Lietuva žuvo kaip partizanas
206159 Pranas Vaitkevičius 1923 Lazdijų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206160 Jonas Vaitkus 1917 Raseinių suėmimas 1945 Komija žuvo kaip partizanas
206161 Liudas Vaitkus 1922 suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206162 Kazys Vaitoška Rokiškio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
206163 Adolfas Valančius 1920 Joniškio suėmimas Leningrado sr. žuvo kaip partizanas
206164 Albinas Valeika 1920 Anykščių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
206165 Antanas Valenta 1921 Lazdijų suėmimas 1940 Lietuva žuvo kaip partizanas
206166 Petras Valickas 1927 Varėnos tremtis 1945 Permės sr. žuvo kaip partizanas
206167 Juozas Valiūnas 1918 Molėtų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206168 Ignas Vanagas 1919 Kelmės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206169 Pranas Variakojis 1914 Biržų suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
206170 Henrikas Varneckas 1921 Panevėžio suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206171 Ignas Varnelis 1927 Plungės suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206172 Vincas Večkys 1925 Varėnos suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206173 Jonas Venckūnas 1922 Lazdijų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206174 Venckus suėmimas Lietuva žuvo kaip partizanas
206175 Aleksandras Venclovas 1900 Raseinių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
206176 Vacys Veselka 1917 Ukmergės suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206177 Pranas Vilčiauskas 1907 Anykščių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
206178 Jurgis Vileita 1891 Švenčionių tremtis 1945 Permės sr. žuvo kaip partizanas
206179 Vincas Viščinis 1923 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206180 Vincas Zablackas 1903 Kaišiadorių suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206181 Kazys Žakelis 1901 Kretingos suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206182 Juozas Zaleckas 1907 Kėdainių suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
206183 Vytautas Zaleckis 1920 Kretingos suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206184 Vladas Žaliagiris 1910 Vilkaviškio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206185 Stasys Zdanavičius 1925 Raseinių suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206186 Bronius Žebrys Švenčionių sušaudytas 1941 Lietuva žuvo kaip partizanas
206187 Petras Žeimys 1928 Kretingos suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206188 Antanas Žemaitis 1899 Raseinių suėmimas 1941 Baltarusija žuvo kaip partizanas
206189 Jonas Žeruolis 1922 Ukmergės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206190 Adolfas Židonis 1927 Molėtų suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
206191 Antanas Židonis 1923 Molėtų suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
206192 Juozas Žilaitis 1924 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206193 Stasys Živatkauskas 1926 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206194 Juozas Zolba 1922 Rokiškio suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206195 Juozas Zubrickas 1924 Alytaus suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206196 Kazys Zubrickas 1924 Kėdainių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206197 Stasys Žukas 1908 Prienų suėmimas Lietuva žuvo kaip partizanas
206198 Zigmas Žydelis 1929 Kėdainių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206199 Stasys Polikevičius 1915 Anykščių nužudytas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206200 Kazys Berželionis 1929 Varėnos nužudytas 1949 Lietuva žuvo kaip partizanas