LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206151 Jadvyga Kiršaitė 1925 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-01-28 grįžo
206152 Stanislavas Blaževičius 1947 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206153 Antanas Sinica 1907 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1964-06-09 grįžo
206154 Marytė Gaidamavičiūtė 1926 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-01-22 grįžo
206155 Sofija Gimžauskaitė 1915 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. grįžo
206156 Vasilijus Nikitinas 1940 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-11-13
206157 Rita Ragaišytė 1939 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
206158 Antanas Sinica 1923 Zarasų suėmimas 1945 1958-04-08 grįžo
206159 Valerija Slavinskaitė 1926 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957 grįžo
206160 Vincas Damošius 1908 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
206161 Antanas Degutis 1899 Zarasų suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
206162 Pranas Šukys 1893 Zarasų suėmimas 1947 Jaroslavlio sr. 1955-01-12
206163 Juozas Vainys 1884 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva 1946-03-29
206164 Giedrė Julija Indriulytė 1938 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
206165 Eugenija Karlaitė 1931 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-06-27 grįžo
206166 Vanda Kazakevičiūtė 1926 Zarasų suėmimas 1946 Latvija 1955-12-07 grįžo
206167 Eleonora Bareikienė 1886 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. mirė tremtyje
206168 Petras Barkauskas 1897 Zarasų suėmimas 1944 Lietuva 1945-05-21
206169 Aldona Ruzgaitė 1938 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. mirė tremtyje
206170 Gabrielė Komarienė 1900 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206171 Efrosinija Blinova 1945 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-16 grįžo
206172 Petras Stankevičius 1917 Zarasų suėmimas 1948 Komija grįžo
206173 Eugenija Didžiokaitė 1925 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-04-28 grįžo
206174 Zofija Gaidamavičiūtė 1919 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-15 grįžo
206175 Balys Jakutis Zarasų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206176 Adelė Baranauskienė 1890 Zarasų suėmimas 1945 Komija
206177 Emilija Bareikienė 1920 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957-09-02 grįžo
206178 Justina Komarienė 1901 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
206179 Jelizaveta Blinova 1880 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-16 grįžo
206180 Jonas Samas 1894 Zarasų suėmimas 1940 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206181 Antanas Braknys 1907 Zarasų suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
206182 Ciprijonas Sinica 1878 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206183 Eduardas Stašiūnas 1918 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1956-07-26
206184 Balys Vaira 1902 Zarasų suėmimas 1945 Komija
206185 Jevdokija Blinova 1913 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-16 grįžo
206186 Elena Bukauskienė 1894 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
206187 Aleksandras Liesis 1923 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
206188 Petras Stankevičius 1926 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1945-09-29
206189 Lina Didžiokaitė 1942 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-04-28 grįžo
206190 Juozas Stašiūnas 1896 Zarasų suėmimas 1945 Kazachija 1956-01-03 grįžo
206191 Dominykas Paulauskas 1891 Zarasų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206192 Veronika Petrauskienė 1889 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.