LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206151 Juozas Trakimas 1901 Kauno suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1955-10-10
206152 Bronius Paulauskas 1928 Ukmergės suėmimas 1953 Kazachija 1956-05-17 grįžo
206153 Vincas Kasperaitis 1898 Vilkaviškio suėmimas 1953 Mordovija 1959-07-31 grįžo
206154 Stasys Buivydas 1902 Kelmės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-29
206155 Juozas Kybartas 1903 Šalčininkų suėmimas 1953 Komija 1955-10-25
206156 Benediktas Skiotis 1908 Kauno suėmimas 1953 Komija 1956-07-10 grįžo
206157 Stasys Mackevičius 1908 Kauno suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-10-12 grįžo
206158 Romualdas Grybkauskas 1929 Širvintų suėmimas 1953 Leningrado sr. 1954-06-06 grįžo
206159 Juozas Gudynas 1936 Prienų suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-24
206160 Genė Aleliūnaitė 1932 Panevėžio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-12-20 grįžo
206161 Stefanija Bilienė 1904 Kelmės suėmimas 1953 Kirovo sr. 1955-06-17 grįžo
206162 Jadvyga Šarkutė 1933 Raseinių suėmimas 1953 Kemerovo sr. 1957-12-10
206163 Algimantas Dailidė 1931 Šakių suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-19
206164 Augutė Zita Dambrauskaitė 1933 Panevėžio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-06-15 grįžo
206165 Kazys Kapickas 1915 Joniškio suėmimas 1953 Kirovo sr. 1955-10-13 grįžo
206166 Juozas Kazlauskas 1934 Vilniaus suėmimas 1953 Tiumenės sr. grįžo
206167 Juozas Kilikevičius-Kilkius 1910 Vilkaviškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-01
206168 Algis Kajetonas Stasiukynas 1932 Lazdijų suėmimas 1953 Gruzija 1953-05-20
206169 Petras Vanagas 1915 suėmimas 1953 Komija 1956-04-09
206170 Petras Barkauskas 1905 Vilkaviškio suėmimas 1953 Lietuva 1954-01-22
206171 Ona Sudeikytė 1931 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-20
206172 Ignacas Goštautas 1923 Mažeikių suėmimas 1953 Maskvos sr. mirė kalėjime
206173 Juozas Urbonavičius 1924 Panevėžio suėmimas 1953 Maskvos sr. mirė kalėjime
206174 Vladas Vaišvila 1920 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-12
206175 Aleksas Vaitelis 1928 suėmimas 1953 Komija 1958-10-03 grįžo
206176 Gražina Kilinskaitė 1933 Marijampolės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-11-09 grįžo
206177 Ignacas Goštautas 1923 Mažeikių suėmimas 1953 Maskvos sr. mirė kalėjime
206178 Jonas Mudrauskas 1917 Anykščių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-08-20 grįžo
206179 Sigermundas Vaičys 1930 Šilalės suėmimas 1953 Komija 1960-04-05 grįžo
206180 Vaclovas Jasulevičius 1924 Vilkaviškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-22
206181 Juozas Norvaiša 1905 Tauragės tremtis 1954 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
206182 Justinas Gudas 1950 Telšių tremtis 1954 Tomsko sr. 1965 grįžo
206183 Zosė Jankauskienė tremtis 1954 grįžo
206184 Teofilius Dovydaitis tremtis 1954 mirė tremtyje
206185 Valis Petrauskas 1915 Skuodo tremtis 1954 Krasnojarsko kr. 1958-07-01
206186 Juozas Juška 1895 suėmimas 1954 Chabarovsko kr.
206187 Aleksas Etminavičius suėmimas 1954 Komija mirė lageryje
206188 Lidija Trautmanienė 1902 tremtis 1954 Tomsko sr. 1958-07-10 negrįžo
206189 Leonas Drąsutis tremtis 1955 Kazachija
206190 Vladas Lapėnas 1931 Biržų tremtis 1955 Tomsko sr. 1958-07-10 grįžo
206191 Vytautas Druktenis tremtis 1956 Krasnojarsko kr. grįžo
206192 Marytė Mickevičiūtė 1950 Varėnos tremtis 1956 Irkutsko sr. grįžo