LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206001 Kazimieras Rimantas Vasiliauskas 1932 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-15 grįžo
206002 Kostas Vasiliauskas 1880 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. mirė kalėjime
206003 Leonas Vasiliauskas 1905 Zarasų suėmimas 1946 Kazachija 1955-10-20
206004 Petras Vasiliauskas 1912 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1959-04-04
206005 Povilas Vasiliauskas 1915 Zarasų suėmimas 1944 Kazachija 1956-04-20
206006 Vincas Vasiliauskas 1900 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206007 Juozas Vasiliauskas 1906 Zarasų suėmimas 1941 Komija mirė lageryje
206008 Anastazija Vasiliauskienė 1870 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206009 Julija Vasiliauskienė 1899 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-09 grįžo
206010 Karolina Vasiliauskienė 1880 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. mirė tremtyje
206011 Ona Vasiliauskienė 1887 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1957-05-23 grįžo
206012 Sofija Vasiliauskienė 1922 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1958-07-05 grįžo
206013 Ona Vasiliauskienė 1918 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. grįžo
206014 Anastazija Vasiliauskienė 1900 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. negrįžo
206015 Antanas Vaškas 1913 Zarasų suėmimas 1948 Komija 1956-02-27
206016 Bronislava Vaškelienė 1925 Zarasų suėmimas 1951 Permės sr. 1954-09-27 grįžo
206017 Kazys Vavilovičius 1907 Zarasų suėmimas 1946 Komija mirė lageryje
206018 Jouzas Vazgelevičius 1903 Zarasų suėmimas 1944 Komija mirė lageryje
206019 Anelė Vazgilevičienė 1897 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-16 grįžo
206020 Algirdas Vazgilevičius 1930 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1958-04-01 grįžo
206021 Elena Vazgilevičiūtė 1925 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-16 grįžo
206022 Boleslovas Vėbra 1914 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-11 grįžo
206023 Jonas Vėbra Zarasų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206024 Pranas Vėbra 1921 Zarasų suėmimas 1946 Magadano sr. mirė lageryje
206025 Adelė Vėbraitė 1915 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-11 grįžo
206026 Anelė Vėbrienė 1895 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
206027 Aleksas Veikšra 1895 Zarasų suėmimas 1945 Komija grįžo
206028 Jonas Veikšra 1927 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
206029 Leonas Veikšra 1941 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
206030 Norbertas Veikšra 1885 Zarasų suėmimas 1945 Buriatija 1951-07-10 grįžo
206031 Norbertas Veikšra 1894 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
206032 Vladas Veikšra 1925 Zarasų suėmimas 1944 Tulos sr. mirė lageryje
206033 Birutė Veikšraitė 1937 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-17 grįžo
206034 Michalina Veikšrienė 1902 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
206035 Pranas Velčinskis 1924 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
206036 Juozas Velička 1917 Zarasų suėmimas 1944 Lietuva
206037 Petras Velička 1905 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1954-11-29
206038 Vilhelmas Velička 1933 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206039 Vitoldas Velička 1924 Zarasų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 grįžo
206040 Regina Veličkaitė 1925 Zarasų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206041 Eleonora Veličkienė 1886 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-02 grįžo
206042 Petras Velykis 1917 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1954-08-29
206043 Kazys Venckus 1912 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1955-01-09
206044 Antanas Venclovas 1920 Zarasų suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
206045 Adelė Verslovienė 1881 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-04-25 grįžo
206046 Aleksandras Veržbickas 1938 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. grįžo
206047 Aleksas Veržbickas 1888 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206048 Veronika Veržbickienė 1891 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1958-07-05 negrįžo
206049 Elena Veselkaitė 1924 Zarasų suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1956-11-19 grįžo
206050 Benediktas Viburys 1884 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva mirė kalėjime