LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206051 Blažiejus Žygas 1890 Švenčionių suėmimas 1945 Komija 1958-05-21 grįžo
206052 Gerutis Žygas 1937 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-04-28 negrįžo
206053 Jonas Žygas 1902 Pasvalio suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
206054 Juozas Žygas 1919 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1956-10-23 grįžo
206055 Povilas Žygas 1905 Švenčionių suėmimas 1944 Komija 1956-08-07 grįžo
206056 Rimantas Žygas 1943 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo
206057 Romualdas Žygas 1931 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 negrįžo
206058 Viktoras Žygas 1918 Švenčionių suėmimas 1945 Komija 1958-05-21 grįžo
206059 Vincas Žygas 1902 Švenčionių suėmimas 1944 Irkutsko sr. 1956-02-02 grįžo
206060 Vytautas Žygas 1917 Švenčionių suėmimas 1946 Kemerovo sr.
206061 Stanislava Žygelienė 1888 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. 1943-11-04 grįžo
206062 Stefanija Žygelienė 1907 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
206063 Aleksandras Žygelis 1891 Kauno suėmimas 1941 Lietuva
206064 Boleslovas Žygelis 1887 Kauno suėmimas 1941 Sverdlovsko sr.
206065 Eimutis Žygelis 1933 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
206066 Kazys Žygelis 1900 Kėdainių suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206067 Rimutis Žygelis 1933 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
206068 Danutė Žygelytė 1931 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
206069 Adolfina Žygienė 1892 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
206070 Marijona Žygienė 1919 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1956-04-28 grįžo
206071 Ona Žygienė 1905 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 grįžo
206072 Regina Žygienė 1922 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-21 grįžo
206073 Zofija Žygienė 1889 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-21 grįžo
206074 Francišekas Žygis 1910 suėmimas Saratovo sr.
206075 Piotras Žygis 1913 suėmimas Ukraina
206076 Vladislavas Žygis 1903 suėmimas Ukraina
206077 Vacys Zygmanta 1900 Vilkaviškio suėmimas 1944 Kazachija
206078 Zigmas Zygmanta 1924 Marijampolės suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1956-05-08
206079 Aldona Zygmantaitė 1936 Prienų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1955-03-20 grįžo
206080 Birutė Zygmantaitė 1931 Prienų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1955-03-20 grįžo
206081 Alfonsas Zygmantas 1943 Prienų tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
206082 Dominykas Zygmantas 1929 Raseinių suėmimas 1952 Totorija 1953-04-26
206083 Vladas Zygmantas 1915 Marijampolės suėmimas 1945 Lietuva
206084 Juzefas Zygmuntas 1910 suėmimas Lietuva
206085 Juzefas Zygmuntas 1910 suėmimas Saratovo sr.
206086 Antanas Žygus 1891 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
206087 Antanas Žygus 1935 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
206088 Kazys Žygus 1932 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
206089 Emilija Žygutė 1929 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
206090 Janina Žygutienė 1920 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-11-24 grįžo
206091 Janina Žygutienė 1920 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-11-25 grįžo
206092 Veronika Žygutienė 1912 Trakų suėmimas 1947 Lietuva
206093 Edvardas Žygutis 1920 Kaišiadorių suėmimas 1947 Mordovija 1954-10-08
206094 Jonas Žygutis 1928 Kaišiadorių suėmimas 1946 Lietuva
206095 Jonas Žygutis Kaišiadorių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206096 Jonas Žygutis Kaišiadorių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206097 Vitalija Žygutytė 1947 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206098 Adelė Zykaitė 1942 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
206099 Marytė Zykaitė 1944 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
206100 Edvardas Zykas 1909 suėmimas Ukraina