LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205951 Pranas Žvirgždys 1898 Klaipėdos suėmimas 1946 Komija 1956-06-26 grįžo
205952 Elena Žvirin 1900 Vilniaus suėmimas 1944 Archangelsko sr. 1952-08-24
205953 Juzefas Žvirinas 1912 suėmimas Ukraina
205954 Piotras Žvirinas 1905 suėmimas Maskvos sr.
205955 Viktoras Žvirinas 1893 suėmimas Ukraina
205956 Viktoras Žvirinas 1886 suėmimas 1949 Latvija 1956-07-16 grįžo
205957 Vladislavas Žvirinas 1927 suėmimas Ukraina
205958 Birutė Žvironaitė 1936 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
205959 Milda Marijona Žvironaitė 1932 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
205960 Vanda Žvironaitė 1929 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
205961 Veronika Žvironaitė 1906 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
205962 Antanas Žvironas 1899 Vilniaus suėmimas 1945 Komija 1954-07-11 grįžo
205963 Antanas Žvironas 1904 Utenos suėmimas 1952 Kuibyševo sr. 1956-07-26
205964 Jonas Žvironas 1912 Utenos suėmimas 1945 Komija 1956-05-05
205965 Martynas Žvironas 1902 suėmimas 1947 Lietuva
205966 Martynas Žvironas 1901 Rokiškio suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
205967 Pranas Žvironas 1901 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-10-29 grįžo
205968 Angelė Žvironienė 1910 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-10-29 grįžo
205969 Konstancija Žvironienė 1901 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
205970 Valerija Žvironienė 1905 Rokiškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
205971 Martynas Zvirtas 1908 suėmimas 1941 Komija mirė lageryje
205972 Janina Žvirzdinaitė 1921 Mažeikių suėmimas 1946 Kemerovo sr. 1954-11-05
205973 Antanas Žvirzdinas 1917 Mažeikių suėmimas 1945 Kemerovo sr. negrįžo
205974 Hermenegildas Žvirzdinas 1920 Telšių suėmimas 1940 Lietuva nukankinti Juodupėje
205975 Juozas Žvirzdinas 1923 Mažeikių suėmimas 1950 Permės sr. mirė temtyje
205976 Juozas Žvirzdinas 1913 Mažeikių suėmimas 1945 Kemerovo sr. 1947-03-15 grįžo
205977 Stasys Žvirzdinas 1905 Kauno tremtis 1941 Novosibirsko sr. 1956 grįžo
205978 Stefanija Žvirždinienė 1886 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1956-08-25 grįžo
205979 Zofija Žvirzdinienė 1915 Kauno tremtis 1941 Novosibirsko sr. 1956 grįžo
205980 Ignacas Zvolinskis 1905 suėmimas Saratovo sr.
205981 Elena Zvonkauskaitė 1931 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
205982 Marytė Zvonkauskaitė 1928 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
205983 Paulina Zvonkauskaitė 1937 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
205984 Antanas Zvonkauskas 1896 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
205985 Petras Zvonkauskas 1935 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
205986 Stasys Zvonkauskas 1932 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
205987 Paulina Zvonkauskienė 1886 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
205988 Ona Zvonkienė 1917 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205989 Antanas Zvonkus 1864 Telšių tremtis 1947 Tomsko sr. mirė lageryje
205990 Benas Zvonkus 1913 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
205991 Benediktas Zvonkus 1945 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
205992 Donatas Zvonkus 1944 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
205993 Nijolė Zvonkutė 1942 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
205994 Arvydas Marijus Žvykas 1938 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-26 grįžo
205995 Bronius Žvykas 1914 Vilniaus suėmimas 1946 Magadano sr. grįžo
205996 Eugenijus Žvykas 1946 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-26 grįžo
205997 Marija Žvykienė 1918 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-26 grįžo
205998 Edvardas Žvyriukas 1923 Ignalinos suėmimas 1945 Latvija 1956-04-25 grįžo
205999 Aleksas Zybartas 1914 Šilalės suėmimas 1944 Lietuva
206000 Aleksas Zybartas 1943 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. 1958-03-28 grįžo