LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206001 Antanas Zybartas 1893 Tauragės suėmimas 1944 Vologdos sr. mirė lageryje
206002 Bronius Zybartas 1903 Jurbarko suėmimas 1945 Komija 1956-07-31
206003 Jonas Zybartas 1922 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. 1958-03-28
206004 Stasys Zybartas 1901 Šilutės suėmimas 1948 Komija mirė lageryje
206005 Stasys Zybartas 1910 Šilalės suėmimas 1945 Lietuva 1946-03-28
206006 Elena Zybartienė 1924 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. 1958-03-28 grįžo
206007 Kazimiera Zybartienė 1917 Šilalės suėmimas 1946 Lietuva
206008 Ona Zybartienė 1870 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
206009 Vaclavas Zybertas 1911 suėmimas Maskvos sr.
206010 Julianas Žybortas 1907 suėmimas Maskvos sr.
206011 Juzefas Žybortas 1894 suėmimas Maskvos sr.
206012 Juozas Žydeckas 1928 suėmimas 1949 Komija grįžo
206013 Antanina Žydelienė 1901 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
206014 Bronė Žydelienė 1922 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
206015 Elena Žydelienė 1906 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-28 negrįžo
206016 Liudvika Žydelienė 1896 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
206017 Andrius Žydelis 1928 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
206018 Bronius Žydelis 1931 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
206019 Gintautas Stasys Žydelis 1944 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
206020 Jaunutis Leonas Žydelis 1930 Kėdainių suėmimas 1952 Latvija 1957-02-08 grįžo
206021 Jonas Žydelis 1900 Kėdainių suėmimas 1946 Lietuva
206022 Jonas Žydelis 1900 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-28 negrįžo
206023 Julius Žydelis 1945 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
206024 Kazys Žydelis 1888 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
206025 Kazys Žydelis 1918 Trakų suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1958-05-26 grįžo
206026 Motiejus Žydelis 1897 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206027 Pranas Žydelis 1913 Varėnos suėmimas 1945 Lietuva
206028 Stasys Žydelis 1908 Varėnos suėmimas 1945 Krasnojarsko kr. 1956-05-11
206029 Vytautas Žydelis 1941 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-26 negrįžo
206030 Zigmas Žydelis 1929 Kėdainių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206031 Aldona Žydelytė 1927 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-05-25 negrįžo
206032 Danutė Marytė Žydelytė 1947 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
206033 Marijona Žydelytė 1935 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
206034 Janas Žyga 1903 suėmimas Saratovo sr. 1948-02-07
206035 Vaclavas Žyga 1924 suėmimas Maskvos sr.
206036 Zenonas Žyga 1928 suėmimas Maskvos sr.
206037 Aušrelė Žygaitė 1932 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
206038 Bronislava Žygaitė 1926 Švenčionių tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-08-23 grįžo
206039 Ciprijona Žygaitė 1914 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-21 grįžo
206040 Janina Žygaitė 1927 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1952-09-02 grįžo
206041 Marijona Žygaitienė 1921 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206042 Juozas Žygaitis 1907 Šilalės suėmimas 1944 Komija 1956-06-11 grįžo
206043 Juozas Žygaitis 1942 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206044 Pranas Žygaitis 1950 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206045 Pranas Žygaitis 1921 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206046 Eugenija Žygaitytė 1945 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206047 Marija Žygaitytė 1947 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206048 Ona Žygaitytė 1949 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206049 Antanas Žygas 1896 Kauno suėmimas 1940 Lietuva
206050 Balys Žygas 1915 Vilkaviškio suėmimas 1945 Komija