LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206101 Vaclavas Zykas 1898 suėmimas Saratovo sr. mirė tremiant
206102 Irina Zykova 1945 Utenos tremtis 1949 Irkutsko sr.
206103 Jefimija Zykova 1920 Utenos tremtis 1949 Irkutsko sr.
206104 Jevgenija Zykova 1949 Utenos tremtis 1949 Irkutsko sr.
206105 Praskovja Zykova 1942 Utenos tremtis 1949 Irkutsko sr.
206106 Loginas Zykovas 1913 Utenos suėmimas 1948 Kazachija negrįžo
206107 Michailas Zykovas 1899 Kauno suėmimas 1940 Komija mirė lageryje
206108 Jonas Zykus 1911 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206109 Julius Zykus 1891 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
206110 Juozas Zykus 1909 Kaišiadorių suėmimas 1945 Archangelsko sr. grįžo
206111 Juozas Zykus 1899 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-03-22 grįžo
206112 Motiejus Zykus 1892 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-06-16 grįžo
206113 Pranas Zykus 1916 Panevėžio suėmimas 1946 Lietuva
206114 Adelė Zykuvienė 1917 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
206115 Ona Zykuvienė 1910 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-03-22 grįžo
206116 Pranė Zykuvienė 1903 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
206117 Albinas Žyla 1927 Rokiškio suėmimas 1949 Kazachija 1953-04-18 grįžo
206118 Aleksas Žyla 1927 Anykščių suėmimas 1945 Komija 1956-04-05
206119 Bronislavas Žyla 1929 suėmimas Maskvos sr.
206120 Karolis Žyla 1917 suėmimas Maskvos sr.
206121 Augustas Žylė 1892 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-28 grįžo
206122 Kazys Žylė 1886 Kretingos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-09-06
206123 Justina Žylienė 1904 Kretingos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-09-06
206124 Marcijona Žylienė 1902 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-28
206125 Žylinska Alytaus tremtis 1941 grįžo
206126 Halina Žylinska 1929 Alytaus tremtis 1941 grįžo
206127 Nikodemas Žylius suėmimas 1941 Komija
206128 Joana Žymančienė 1906 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206129 Boleslovas Žymančius 1897 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206130 Boleslovas Žymančius 1882 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-21 grįžo
206131 Bronius Žymančius 1948 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15
206132 Juozas Žymančius 1915 Kretingos suėmimas 1945 Karelija grįžo
206133 Juozas Žymančius 1927 Šilutės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-21 grįžo
206134 Kazimieras Žymančius 1934 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
206135 Pranas Žymančius 1932 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-21 grįžo
206136 Tadas Žymančius 1939 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. grįžo
206137 Titas Jokūbas Žymančius 1930 Šilutės suėmimas 1949 Irkutsko sr. 1957-04-05 grįžo
206138 Vytautas Žymančius 1935 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206139 Cicilija Žymančiūtė 1943 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206140 Marytė Žymančiūtė 1931 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
206141 Stasė Žymančiūtė 1925 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15
206142 Zofija Žymančiūtė 1926 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
206143 Zofija Žymančiūtė 1928 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206144 Adolfina Žymantaitė 1931 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206145 Aldona Žymantaitė 1928 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-30
206146 Bronė Žymantaitė 1926 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206147 Elena Žymantaitė 1924 tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1955-11-24 grįžo
206148 Marija Žymantaitė 1922 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206149 Marijona Žymantaitė 1886 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206150 Regina Žymantaitė 1945 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo