LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206051 Elžbieta Vilimienė 1860 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206052 Ona Viliūnaitė 1924 Zarasų suėmimas 1950 Mordovija 1956-08-10 grįžo
206053 Juozas Viliūnas 1916 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1956-05-07 grįžo
206054 Angelė Vilutienė 1910 Zarasų tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 grįžo
206055 Jonas Vilutis 1909 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206056 Emilija Vilutytė 1920 Zarasų suėmimas 1951 Komija
206057 Julius Vinagrodskis 1902 Zarasų suėmimas 1940 Komija
206058 Jonas Vingelis 1890 Zarasų suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
206059 Petras Vingelis 1925 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
206060 Emilija Vingilienė 1891 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-04-18 grįžo
206061 Jonas Vinslovas 1916 Zarasų suėmimas 1944 Komija
206062 Aleksandras Vinšteinas 1923 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1946-02-13
206063 Ivanas Višinskis 1891 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1955-10-10
206064 Regina Visokinskaitė 1930 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957-09-05 grįžo
206065 Antanas Visokinskas 1902 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206066 Augustinas Visokinskas 1939 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1956-08-25 grįžo
206067 Valentinas Visokinskas 1932 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957-09-05 grįžo
206068 Michalina Visokinskienė 1898 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. mirė lageryje
206069 Jonas Visokinskis 1913 Zarasų suėmimas 1944 Kemerovo sr. 1956 grįžo
206070 Janina Vitaitė 1936 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957 grįžo
206071 Aleksandras Vitas 1906 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206072 Algimantas Stasys Vitas 1939 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957 grįžo
206073 Stasys Vitas 1903 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1946-06-28
206074 Marija Vitienė 1905 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957 grįžo
206075 Irena Regina Vitkauskaitė 1930 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206076 Ignotas Vitkauskas 1930 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-23 grįžo
206077 Juozas Vitkauskas 1900 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-26 grįžo
206078 Petras Vitkauskas 1911 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva
206079 Aleksandra Vitkauskienė 1898 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-26 grįžo
206080 Juzefas Vitkovskis 1889 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1954-11-29
206081 Adolfas Vitkus 1933 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
206082 Leonardas Vitkus 1935 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
206083 Vincas Vitkus 1903 Zarasų suėmimas 1945 Irkutsko sr. 1962-09-26
206084 Janina Vitkutė 1928 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
206085 Vitonis Zarasų suėmimas Lietuva
206086 Andrius Vladarskis 1888 Zarasų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206087 Agejus Volkovas 1895 Zarasų suėmimas 1951 Lietuva 1955-01-19
206088 Jonas Volskis 1924 Zarasų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206089 Juzefas Vrublevskis 1912 Zarasų suėmimas 1944 Komija mirė lageryje
206090 Romualdas Vrublevskis 1905 Zarasų suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
206091 Stanislavas Vrublevskis 1902 Zarasų suėmimas 1945 Komija
206092 Elena Žabienė 1885 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. mirė tremtyje
206093 Antanas Zabulis 1894 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1947-11-02 grįžo
206094 Jonas Zabulis 1921 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1954-07-30 grįžo
206095 Mamertas Zabulis 1920 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva 1955 grįžo
206096 Vincas Zabulis 1922 Zarasų suėmimas 1944 Komija mirė lageryje
206097 Antonas Zaduška 1900 Zarasų suėmimas 1944 Komija
206098 Juzefas Zaduška 1925 Zarasų suėmimas 1944 Lietuva
206099 Jonas Zagorskis 1908 Zarasų suėmimas 1945 Primorės kr. grįžo
206100 Sergejus Zakrevskis 1927 Zarasų suėmimas 1948 Komija