LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206151 Antanas Žukauskas 1892 Marijampolės tremtis 1947 Tiumenės sr. negrįžo
206152 Feliksas Severinas Žukauskas 1934 Šakių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-24 negrįžo
206153 Juozas Žukauskas 1932 Kauno tremtis 1941 Tomsko sr. 1958 negrįžo
206154 Kostas Žukauskas 1929 Šiaulių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-02-21 negrįžo
206155 Leonardas Žukauskas 1926 Anykščių tremtis 1945 Permės sr. 1957-12-24 negrįžo
206156 Petras Žukauskas 1933 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-04-04 negrįžo
206157 Povilas Žukauskas 1942 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-04-04 negrįžo
206158 Vladas Žukauskas 1935 Anykščių suėmimas 1951 Ukraina negrįžo
206159 Zigmantas Žukauskas 1925 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1960-02-22 negrįžo
206160 Izidorius Žukauskas 1934 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-17 negrįžo
206161 Antanina Žukauskienė 1921 Jurbarko tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-09 negrįžo
206162 Gerta Žukienė 1893 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-03-18 negrįžo
206163 Juzefas Žukovskis 1923 suėmimas 1944 Maskvos sr. negrįžo
206164 Vytautas Žulpa 1924 Šiaulių suėmimas 1950 Kazachija negrįžo
206165 Romualdas Zulzivas 1936 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-29 negrįžo
206166 Apolonija Zuozaitė 1934 Kupiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-11 negrįžo
206167 Genė Žurauskaitė 1931 Pasvalio tremtis 1945 Permės sr. negrįžo
206168 Pranas Žurauskas 1941 Pasvalio tremtis 1945 Permės sr. negrįžo
206169 Balbina Žurauskienė 1871 Biržų tremtis 1941 Tomsko sr. 1960 negrįžo
206170 Liucija Žutautaitė 1936 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 negrįžo
206171 Vanda Jadvyga Žutautaitė 1937 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206172 Genė Žutautaitė 1930 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206173 Jonas Žutautas 1889 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206174 Povilas Žutautas 1925 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 negrįžo
206175 Vincas Žutautas 1923 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 negrįžo
206176 Voldemaras Žutautas 1929 Kauno suėmimas 1945 Primorės kr. 1957-11-11 negrįžo
206177 Stanislava Žutautienė 1891 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206178 Antanas Žviedris 1940 Pasvalio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-06-25 negrįžo
206179 Jonas Žviedris 1905 Pasvalio suėmimas 1945 Komija 1958-06-25 negrįžo
206180 Antanas Žvirblis 1942 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-05 negrįžo
206181 Bronius Žvirblis 1924 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 negrįžo
206182 Aušra Benedikta Žvirblytė 1944 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-05 negrįžo
206183 Antanas Žvirzdinas 1917 Mažeikių suėmimas 1945 Kemerovo sr. negrįžo
206184 Elena Žydelienė 1906 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-28 negrįžo
206185 Jonas Žydelis 1900 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-28 negrįžo
206186 Vytautas Žydelis 1941 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-26 negrįžo
206187 Aldona Žydelytė 1927 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-05-25 negrįžo
206188 Gerutis Žygas 1937 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-04-28 negrįžo
206189 Romualdas Žygas 1931 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 negrįžo
206190 Loginas Zykovas 1913 Utenos suėmimas 1948 Kazachija negrįžo
206191 Juozas Žymantas 1907 suėmimas 1948 Komija 1956-05-15 negrįžo