LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Žemutinė Petrovka , Kalmankos, Altajaus kr., RSFSR

Čia palaidotų žmonių pavardės:

Eugenijus Adamonis (1941-1942)
Petras Balsys (1861-1942)
Petras Galvanauskas (1914-1941)
Ona Graičiūnienė (1886-1943)
Bronius Gurklys (1941-1941)
Marija (Marcelė) Miliauskienė (1904-1942)
Jonas Neniškis (1878-1945)
Vladas Paalksnis (1880-1941)
Pera Ruchienė (1872-1941)
Romualdas Susnys (1871-1942)
Jurgis Šalkauskas (1924-1942)