LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
1 Bronė Abakanavičienė 1915 Akmenės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-20 grįžo
2 Jadvyga Abakanavičienė 1915 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-08 grįžo
3 Ona Abakanavičienė 1921 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-06-25 negrįžo
4 Antanas Abakanavičius 1935 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-04-30 grįžo
5 Antanas Abakanavičius 1906 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-08 grįžo
6 Domas Abakanavičius 1939 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
7 Jonas Abakanavičius 1904 Akmenės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-20 grįžo
8 Kazimieras Abakanavičius 1901 Kupiškio nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
9 Klemensas Abakanavičius 1908 Akmenės suėmimas 1948 Komija
10 Elena Abakanavičiūtė 1943 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-06-25 negrįžo
11 Jadvyga Abakanavičiūtė 1937 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-04-30 grįžo
12 Valė Abakanavičiūtė 1936 Akmenės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-26 grįžo
13 Edvardas Abakanovičius 1914 Vilniaus suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1947-01-29
14 Tichonas Abanšinas 1921 Alytaus suėmimas 1946 Komija 1955-03-24
15 Kazys Abaras-Abaravičius 1896 Vilniaus suėmimas 1941 Maskvos sr. mirė lageryje
16 Adelė Abaravičienė 1891 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-09-14 grįžo
17 Domicelė Abaravičienė 1876 Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr. 1958-07-01
18 Emilija Abaravičienė 1882 Ignalinos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1954-09-01 grįžo
19 Leokadija Abaravičienė 1923 Ignalinos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1954-09-01 grįžo
20 Marija Česlova Abaravičienė 1906 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
21 Stasė Abaravičienė 1903 Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr. 1958-07-01
22 Uršulė Abaravičienė 1896 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-05-10 grįžo
23 Anupras Abaravičius 1893 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
24 Balys Abaravičius 1900 Ignalinos suėmimas 1944 Komija mirė tremtyje
25 Balys Abaravičius 1900 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
26 Balys Abaravičius 1913 Kauno suėmimas 1953 Kuibyševo sr. mirė lageryje
27 Bronius Abaravičius 1914 Ignalinos suėmimas 1945 Saratovo sr.
28 Gubertas Abaravičius 1928 Panevėžio suėmimas 1945 Komija 1946-09-13 grįžo
29 Juozas Abaravičius 1905 suėmimas 1946 Komija 1947-12-13
30 Juozas Abaravičius 1905 Ignalinos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1954-09-01 grįžo
31 Juozas Abaravičius 1950 Ignalinos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1954-09-01 grįžo
32 Juozas Abaravičius 1936 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
33 Leonas Abaravičius 1897 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
34 Mykolas Abaravičius 1888 Ignalinos suėmimas 1946 Lietuva 1946-08-23
35 Nikodemas Abaravičius 1898 Panevėžio suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
36 Nikodemas Abaravičius 1888 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-09-14 grįžo
37 Vytautas Abaravičius 1929 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-05-11 grįžo
38 Aldona Stanislova Abaravičiūtė 1940 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
39 Danutė Sabina Abaravičiūtė 1939 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-09-14 grįžo
40 Stanislava Abaravičiūtė 1938 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
41 Vida Antanina Abaravičiūtė 1936 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
42 Adelė Abarienė 1912 tremtis 1945 Permės sr. 1957-08-02
43 Anelė Abarienė Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr.
44 Marijona Abarienė 1885 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1956-03-15 grįžo
45 Ona Abarienė 1907 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-08-27 grįžo
46 Bronius Abaris Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr.
47 Jonas Abaris 1892 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva 1949-08-05
48 Jonas Abaris 1906 Ignalinos tremtis 1941 Krasnojarsko kr.
49 Kazys Abaris 1927 Ignalinos suėmimas 1946 Komija 1957-05-11 grįžo
50 Mykolas Abaris 1909 Ignalinos suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje