LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Žemutinė Petrovka , Kalmankos, Altajaus kr., RSFSR