LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Sredniaja, Irkutsko , Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Ona Didžiariekienė Stanislavo (1868-1952)