LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Sredniaja, Irkutsko , Irkutsko sr., RSFSR