LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Novaja Lialia, Novaja Lialios, Sverdlovsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Juozas Laurynavičius
Edvardas Laurynavičius (1903-1954)
Antanas Juočys (1876-1946)
Vladas Mažeika (1911-1978)
Pranas Vaitkevičius (1896-1955)
Regina Mažeikaitė (1943-1958)
Alina Mažeikienė (1886-1957)
Vladas Mažeika (1880-1964)
F. Žakevičius (1884-1948)