LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Novaja Lialia, Novaja Lialios, Sverdlovsko sr., RSFSR