LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Cibula , Ordžonikidzevskio, Chakasijos a.sr., Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Samaravičius
Binkevičius
Binkevičiūtė
Žukauskaitė
Kizelienė
Skarnulis
Šalaševičius
Liudvinaitienė