LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Cibula , Ordžonikidzevskio, Chakasijos a.sr., Krasnojarsko kr., RSFSR