LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tit-Arai, Bulūnskio, Jakutijos ASSR, RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Kristina Daugirdaitė - Tomaševičienė (1888-1943)
Petras Zapalskis (1895-1942)
Cecilija Zapalskienė (1860-1942)
Rozalija Staniūnienė (1874-1943)
Petras Urbšys (1929-1943)