LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tit-Arai, Bulūnskio, Jakutijos ASSR, RSFSR