LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kvitokas , Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Marija Urlienė (1905-1952)
Petras Povilas Krajauskas (1882-1952)
Antanas Tuzinas (1889-1951)
Antanas Vaidžiulis (1868-1950)
Mažitis Budreckis (kūdikis m. 1956)
Albinas Veblauskas (1886-1951)
Stasys Kripas (1905-1954)
Kęstutis Pacevičius (1954-1959)
Skeršys
Antanas Galinis (1901-1964)
Stasys Latonas (1897-1954)
Teodora Petkevičienė (1893-1956)
Osvaldas Petkevičius (kūdikis
m. 1952)
Zigmantas Kliuonas (kūdikis
m.1956)
Stasys Račkauskas (1876-1956)
Joana Putramentienė (1920-1949)
Povilas Povilionis (1924-1949)
Kazimiera Špakauskienė (1865-1948)
Veronika Gulbinienė (1886-19530
Stasys Gaubas (1925-1949)
Jonas Motiejūnas (kūdikis
m. 1949)
Elena Kulnienė (1892-1953)
Teklė Šilingienė (1908-1948)
Genė Jonaitienė (1924-1951)
Veronika Pumpurienė (1907-1948)
Aleksandras Tamašauskas (1890-1959)
Romas Tamašauskas (kūdikis
m. 1949)
Morta Mačiulienė (1886-1953)
Antanas Maronkevičius (1883-1948)
Vincas Grigaitis (1871-1948)
Virgenija Bajalytė (1947-1948)
Dangirena Sapažinskaitė (1947-1948)
Juozas Žymantas (1903-1948)
Povilas Dumšė (1881-1949)
Vincas Tamoševičius (1878-1950)
Antanas Brazdžiūnas (1874-1950)
Monika Motiejūnienė (1877-1958)