LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kvitokas , Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR