LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lukovskij Kordonas, Pankrušichos, Altajaus kr., RSFSR