LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lukovskij Kordonas, Pankrušichos, Altajaus kr., RSFSR

Čia palaidotų žmonių pavardės:

Irena Budreikaitė 1938-1943
Antanas Gasėnas 1871-1941
Petronėlė Gasėnienė 1881-1941
Teresė Jurkštaitė 1930-1942
Karolina Jurkštienė 1855-1943
Teofilija Kisielienė 1881-1945