LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jarcevas, Jarcevo (d. Jenisejsko), Krasnojarsko kr., RSFSR