LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jarcevas

Rajonas: Jarcevo (d. Jenisejsko)

Kraštas/respublika: Krasnojarsko kr.

Valstybė: RSFSR