LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Inginsko miško ruošos baras (iki 1957)

Rajonas: Golumetės (d. Čeremchovo)

Kraštas/respublika: Irkutsko sr.

Valstybė: RSFSR