LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Inginsko miško ruošos baras (iki 1957) , Golumetės (d. Čeremchovo), Irkutsko sr., RSFSR