LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Biriulka

Rajonas: Kačiugo

Kraštas/respublika: Irkutsko sr.

Valstybė: RSFSR

Kaimas esantis Baikalo kalnagūbrio priekalniuose, prie Biriulkos upės. 1949 m. balandžio mėn. iš Lietuvos atitremta 17 šeimų (58 asmenys). Vėliau iš aplinkinių kaimų atvežtos dar kelios šeimos. Tremtiniai buvo ūkininkų šeimos nuo Alytaus, Kalvarijos, Marijampolės, Vilkaviškio. Visi Biriulkos tremtiniai dirbo medžio apdirbimo įmonėje, vadinamojoje Lenino artelė: pjovė rąstus, lentas, dažė baržas. Lietuvių stalių brigada gamino stalus ir taburetes. Biriulkoje buvo aštuonmetė mokykla. 1957-1959 m. lietuviai tremtiniai grįžo į Lietuvą.

 1989 m. ekspedicijos metu Biriulkos kapinėse rasti keturių lietuvių kapai, iš kurių vieno tremtinio palaikai pervežti į Lietuvą.