LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Biriulka, Kačiugo, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Ieva Seštukienė (1885-1956)
Petronėlė Matulionienė (1974-1955)
Jonas Kušlys